Pomiń nawigację

9 stycznia 2023 r.

PARP podpisała porozumienie z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

Praca, edukacja, zdrowie oraz dostępność – to główne obszary FERS, następcy Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Jest instrumentem realizacji celu 4 „Europa o silniejszym wymiarze społecznym”. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaangażowana będzie we wdrażanie szkoleniowo-doradczych instrumentów wsparcia.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie odpowiedzialna za kilka wybranych, kluczowych obszarów dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w ramach FERS i będzie to: dostosowanie przedsiębiorstw do zmian/radzenie sobie w trudnościach, wsparcie przedsiębiorców w zakresie wynikającym z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji (SR), oraz na rynku pracy (Akademia Menadżera HR).

– W ramach programu FERS na wsparcie przedsiębiorców przeznaczono blisko 1,4 mld złotych. To środki, które PARP przeznaczy na podnoszenie kompetencji pracowników przedsiębiorstw. Finansowane będą przede wszystkim usługi szkoleniowe i doradcze kluczowe z punktu widzenia poszczególnych sektorów gospodarki. Ponadto przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z pomocy w dostosowywaniu się do coraz bardziej dynamicznych zmian na rynku pracy. Zgodnie z misją PARP wspierania przedsiębiorców na każdym etapie ich działalności, na szczególną uwagę będą mogli liczyć także przedsiębiorcy znajdujący się w okresowych trudnościach. Pierwsze nabory do projektów, wdrażanych przez PARP w ramach programu FERS, ruszą już w tym roku – podkreśla prezes PARP Dariusz Budrowski. 

Największa część środków – około 35% i kwota prawie 465 mln złotych zostanie przeznaczona na wsparcie usług rozwojowych dla przedsiębiorców wynikających z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Więcej informacji o programie FERS.

Opublikowano: 09.01.2023 14:42
Poprawiono: 10.01.2023 15:13
Modyfikujący: Paweł Skowera
Udostępniający: Konrad Zdanowski
Autor dokumentów: