Pomiń nawigację

Komunikaty

09.11.2023

Komunikat dla wnioskodawców naboru „Wsparcie firm w okresowych trudnościach”

Nawiązując do trwającego naboru wniosków w konkursie „Wsparcie firm w okresowych trudnościach” (nr FERS.01.03-IP.09-007/23) informujemy, że zgodnie z postanowieniami dokumentacji konkursowej przedmiotem naboru jest wybór projektów, w ramach których wybrani przez PARP Beneficjenci (Operatorzy) będą udzielać wsparcia podmiotom z grupy docelowej konkursu, a więc przedsiębiorcom z sektora MŚP znajdującym się w okresowych trudnościach.

Podmiot ubiegający się o dofinansowanie powinien posiadać niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie udzielania wsparcia w postaci pomocy de minimis dla przedsiębiorców, co jest odzwierciedlone w kryteriach oceny merytorycznej.

Trwający nabór nie jest zatem skierowany do przedsiębiorców, którzy chcą uzyskać wsparcie szkoleniowe lub doradcze z zarządzania przedsiębiorstwem, które pomoże im rozwiązać sytuacje problemowe występujące w firmie i umożliwi uzyskanie umiejętności niezbędnych do wczesnego zapobiegania sytuacjom kryzysowym w przyszłości.

Firmy te są tzw. Odbiorcami wsparcia i będą mogły one uzyskać wsparcie zgłaszając się do Beneficjentów, których PARP wybierze w ramach przedmiotowego naboru. Rozpoczęcie rekrutacji do projektów zaplanowane jest na IV kwartał 2024 roku i będzie poprzedzone stosownymi działaniami informacyjnymi ze strony Beneficjentów (podmiotów udzielających wsparcie w imieniu PARP) oraz PARP (Instytucja Pośrednicząca FERS).

Podsumowując – nabór jest skierowany do podmiotów, którzy w przyszłości będą udzielać wsparcia przedsiębiorcom z grupy docelowej konkursu. Podmioty te muszą posiadać odpowiedni potencjał wskazany w kryteriach naboru.

System udzielania wsparcia (wdrażania) w konkursie przedstawia poniższy schemat: 

System udzielania wsparcia (wdrażania) w konkursie