Pomiń nawigację

Komunikaty

18.10.2023

Konkurs FERS.01.03-IP.09-001/23, „Usługi rozwojowe 4.0” – informacja o składzie Komisji Oceny Projektów

W sekcji Wyniki i archiwum publikujemy skład Komisji Oceny Projektów w konkursie „Usługi rozwojowe 4.0”.

Podstawa prawna: art. 57 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079).