Pomiń nawigację

Działalność zagraniczna

Zwiększenie konkurencyjności BioMaxima S.A. poprzez uczestnictwo w programie promocji branży sprzętu medycznego.

Beneficjent

BioMaxima S.A.

Wartość projektu

1 218 486,00 PLN

Wartość dofinansowania

598 860,00 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Go to Brand

Opis projektu

BioMaxima  jest notowanym na NewConnect polskim producentem podłoży mikrobiologicznych a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki invitro. Jest także dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych.

Przedmiotem projektu był udział  w działaniach promocyjnych uwzględnionych w Programie promocji branży sprzętu medycznego w celu promowania na rynkach zagranicznych produktów BioMaxima, mających szansę stać się markami rozpoznawalnymi na tych rynkach. Na targach został zaprezentowany cały przekrój oferty Wnioskodawcy: wyroby z branży medycznej z zakresu medycznej diagnostyki laboratoryjnej, określane w terminologii międzynarodowej jako wyroby z grupy IVD (in vitro diagnostic).

Firma wzięła udział w targach w Niemczech, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Brazylii, RPA

Dzięki realizacji projektu spółka odnotowała wzrost rozpoznawalności marki przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, wzrost dochodów ze sprzedaży produktów na eksport, zawarcie zagranicznych kontraktów handlowych oraz promocję Marki Polskiej Gospodarki.

Działania zrealizowane przy wsparciu dotacji miały istotny wpływ na bilans Spółki. Był to także najbardziej intensywny rok w historii firmy, w którym realizowała ona bardzo wiele projektów inwestycyjnych i wdrażała wiele zmian.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa poddziałania: 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go To Brand
  • Nazwa projektu: Zwiększenie konkurencyjności BioMaxima S.A. poprzez uczestnictwo w programie promocji branży sprzętu medycznego.
  • Nazwa Beneficjenta: BioMaxima S.A.
  • Wartość projektu: 1 218 486,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 598 860,00 zł