Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Inkluzywny system usług wspomagających wybór edukacji zagranicznej za pośrednictwem POST PLUS – Platform of students transfer with special needs.

Partner biznesowy

Polsk Senter AS

Wartość projektu

4 203 382,30 PLN

Wartość dofinansowania

531 984,25 EUR

Program operacyjny

Fundusze norweskie

Działanie

Technologie poprawiające jakość życia

Opis projektu

Think Poland promuje ofertę edukacyjną polskich uczelni poza granicami Polski, między innymi poprzez portal „Think Poland”, dzięki którem osoby chcące studiować w Polsce mogą zaznajamiać się z aktualną ofertą ośrodków edukacyjnych. Poprzez realizację projektu chcemy rozbudować swoją ofertę i stworzyć portal z ofertą edukacyjną i pochodną o nazwie POST PLUS, skierowany wyłącznie do osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, w tym fizycznymi, które dotyczą mobilności lub sprawności człowieka, oraz sensorycznymi, takimi jak wada wzroku. Nasz portal to usługa pośrednika, który będzie pomagać osobom z niepełnosprawnościami w wyborze: studiów na poziomie uniwersyteckim, szkoleń językowych i szkoleń zawodowych; zakwaterowania czyli bazy noclegowej; ubezpieczeń podczas wyjazdu zagranicznego; organizacji praktyk i staży oraz pracy, a także organizacji dokumentów wizowych, wyjazdowych i rekrutacyjnych. Koszty projektu obejmować będą: nabycie licencji na nowe komponenty systemu POST PLUS, budowę szkieletu aplikacji mobilnej i budowę portalu internetowego wraz z systemem wizowym; doradztwo marketingowe i prawne oraz doradztwo w zakresie dostosowania systemu POST PLUS pod potrzeby osób z grupy wrażliwej; prace rozwojowe w zakresie dostosowania posiadanych zasobów licencyjnych do potrzeb systemu, a także uwzględnienia specyficznych potrzeb użytkowników systemu; opracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych; analizę efektów testowanego rozwiązania przez jednostkę badawczo-rozwojową oraz walidację systemu.
logo Fundusze Norweskie