Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Innowacyjne usługi rehabilitacyjne dla dzieci z niepełnosprawnością. Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Beneficjent

GABINET FIZJOTERAPII MARTA RYSZKIEWICZ- POBORCA

Wartość projektu

89 828,00 PLN

Wartość dofinansowania

63 375,20 PLN

Program operacyjny

Fundusze norweskie

Działanie

Small Grants Scheme for female enterprises

Opis projektu

Projekt dotyczył opracowania dwóch innowacyjnych usług rehabilitacyjnych dedykowanych dla dzieci z niepełnosprawnością w celu podniesienia ich jakości życia. Pierwsza z nich to diagnostyka postawy ciała i chodu w celu oceny zaburzeń ruchowych, druga zaś to terapia indywidualna wykorzystująca wibroterapię. Cel projektu został osiągnięty poprzez następujące działania: 

  • zakup innowacyjnego, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (FreeMedPosture, KINEOD) i terapeutycznego (Galileo);
  • opracowanie protokołu diagnostycznego i terapeutycznego poszerzonego o testy i terapię na nowoczesnych urządzeniach. 

Stworzenie innowacyjnej usługi badania postawy ciała i chodu w celu oceny zaburzeń ruchowych dzieci z niepełnosprawnością stanowi kluczowy etap w procesie rehabilitacji. Oceniając postawę oceniamy dysfunkcję ciała. Na podstawie profesjonalnego i obiektywnego badania wstępnego pacjenta, Wnioskodawca jest w stanie w sposób precyzyjny i szczegółowy określić cele bliższe i cele dalsze rehabilitacji. Dzięki otrzymaniu niemożliwych dotąd do uzyskania parametrów możliwe będzie wyznaczenie najważniejszych dysfunkcji determinujących nieprawidłowe funkcjonowanie dziecka. Dopracowanie drugiej innowacyjnej usługi rehabilitacyjnej będzie polegać na dodaniu do terapii indywidualnej komponentu platformy wibracyjnej. Parametry nowego urządzenia (niskie częstotliwości drgań) będą powodować dwudziestokrotne przyspieszenie efektów terapii, dzięki czemu możliwa będzie szybsza poprawa jakości życia dzieci z niepełnosprawnością.