Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Innowacyjny proces i linia produkcyjna do wytwarzania profili giętych z taśmy ocynkowanej – opracowanie technologii i projektu urządzenia walcującego

Beneficjent

Hanbud Sp. z o.o.

Wartość projektu

479 085,00 PLN

Wartość dofinansowania

331 075,00 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Bony na innowacje dla MŚP

Opis projektu

Beneficjentem niniejszego Programu jest Hanbud Sp. z o.o. – producent pokryć dachowych i ogrodzeń metalowych z Podlasia. Przedsiębiorstwo posiada w swojej ofercie między innymi: modułowe oraz cięte na wymiar blachodachówki, blachy trapezowe, profile konstrukcyjne Z i C oraz profile do suchej zabudowy, a także ogrodzenia przemysłowe i posesyjne.

Stale rosnące doświadczenie zespołu Hanbud pozwala Spółce wdrażać kolejne innowacje. Firma nieustannie rozszerza swój asortyment i wprowadza nowe linie technologiczne do produkcji różnego rodzaju wyrobów.

Celem niniejszego projektu było opracowanie technologii wytwarzania profili giętych z taśmy ocynkowanej oraz innowacyjnej linii do produkcji gotowego wyrobu. Zadanie opracowania innowacyjnej technologii i projektu urządzenia walcującego, zrealizowanych w ramach projektu, powierzono zewnętrznemu podwykonawcy. Prace skupiły się m.in. na opracowaniu koncepcji i założeń projektowych urządzenia walcującego taśmę ocynkowaną – stworzono projekt urządzenia umożliwiającego wdrożenie pożądanej technologii. Maszynę zaprojektowano z myślą o włączeniu jej, wraz z oprzyrządowaniem, do istniejącej linii produkcyjnej Beneficjenta.

Z kolei samą technologię walcowania przetestowano m.in. pod kątem zapewnienia właściwego kształtu i zachowania korzystnych właściwości warstwy cynku. Przeprowadzono wielowariantowe symulacje MES procesu walcowania taśmy i obciążeń narzędzi. Przeprowadzono również badania doświadczalne weryfikujące jakość opracowanych modeli numerycznych, na bieżąco wprowadzając korekty parametrów. Dzięki wsparciu unijnemu Beneficjent pozyskał odpowiednią wiedzę i dokumentację techniczną niezbędną do wdrożenia nowej technologii w przedsiębiorstwie. Ponadto, realizacja projektu przyniosła firmie wzrost jej innowacyjności i konkurencyjności.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa poddziałania: 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP
  • Nazwa projektu: Innowacyjny proces i linia produkcyjna do wytwarzania profili giętych z taśmy ocynkowanej – opracowanie technologii i projektu urządzenia walcującego
  • Nazwa beneficjenta: Hanbud Sp. z o.o.
  • Wartość projektu: 479 085,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 331 075,00 zł