Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Kompozyt bioaktywny oraz sposób wytwarzania – materaiał kościozastępczy

Beneficjent

Medical Inventi S.A.

Wartość projektu

489 749,10 PLN

Wartość dofinansowania

318 560,00 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Bony na innowacje dla MŚP

Opis projektu

Realizacja projektu dotyczyła stworzenia linii do produkcji kompozytu bioaktywnego FlexiOss w warunkach laboratoryjnych.
Pomysłodawcą tzw. „sztucznej kości” jest prof. dr hab. Grażyna Ginalska z Zakładu Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Kompozyt bioaktywny to biomateriał uzupełniający ubytki kostne. Dzięki swoim właściwościom znajduje szerokie zastosowanie w zakresie stomatologii implantacyjnej, ortopedii czy też w przypadku urazów powstałych w wyniku mechanicznego uszczerbku, bądź chorób nowotworowych. Ze względu na jego plastyczność łatwo dostosowuje się do kształtu ubytku. Może być wykorzystywany jako nośnik leku, w tym antybiotyków i bez ryzyka pozostawać w ciele człowieka do końca życia. To ogromny postęp w dziedzinie chirurgii, który warto upowszechnić z myślą o pacjentach.

Realizacja działania umożliwiła komercjalizację wynalazku. W Polsce nie ma przedsiębiorstwa, które wytwarzałoby materiały kościozastępcze tego typu. To, co różni wynalazek prof. Grażyny Ginalskiej od alternatywnych materiałów produkowanych za granicą, to skład. W większości produktów wytwarzanych przez zagraniczne firmy obok fosforanu wapniowego są polimery białkowe (kolagen, fibryna) lub polimery syntetyczne. Opracowany kompozyt opracowany nie ma białka, ale cukier, dzięki temu jest bezpieczniejszy w zastosowaniu. Medical Inventi zamierza wprowadzić produkt na rynki globalne i skutecznie konkurować z potentatami w branży wyrobów medycznych.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa poddziałania: 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
  • Nazwa projektu: Zakup usługi polegającej na opracowaniu procesu technologicznego produkcji chronionego prawnie wynalazku o nazwie „Kompozyt bioaktywny oraz sposób wytwarzania kompozytu bioaktywnego” (decyzja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2010 r., kategoria i numer ochrony: WYN: (11) 206394), “Bioactive composite and process for the production of the bioactive composite” (European patent No 2421570 B1) w celu skonstruowania linii do jego produkcji
  • Nazwa beneficjenta: Medical Inventi S.A.
  • Wartość projektu: 489 749,10 zł
  • Wartość dofinansowania: 318 560,00 zł