Pomiń nawigację

Rozwój kompetencji

Opracowanie innowacyjnej usługi SilverCustom, pomagającej firmom w dostosowaniu ich produktów do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami.

Wartość projektu

937 113,00 PLN

Wartość dofinansowania

137 431,59 EUR

Program operacyjny

Fundusze norweskie

Działanie

Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet

Opis projektu

Jednym z największych grzechów rynku wobec dojrzałych konsumentów jest fakt, że strategie marketingowe i informacje handlowe nie są dopasowane do potrzeb wynikających z zaawansowanego wieku. Poprzez swój język, projekt opakowania, sposób tworzenia instrukcji obsługi, czy kanałów dostępu wykluczają osoby w wieku 60+, które potencjalnie są nimi zainteresowane. Ci konsumenci często mają trudności w zrozumieniu oferty, co skutkuje tym, że kupują towar lub usługę, nie będąc świadomymi wszystkich składowych oferty (przykład: zakup na raty w instytucjach pożyczkowych, zakup mediów a „przy okazji” laptopa, z którego nigdy nie skorzystają, ale jest doliczony do comiesięcznych opłat). Zdarza się też, że dojrzali konsumenci nie mogą skorzystać ze specjalnej oferty w sieci handlowej z uwagi na brak aplikacji mobilnej, czy brak umiejętności korzystania z Internetu. Członkini zarządu Simplicare jest ekspertem Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, stąd doskonale rozumie potrzeby osób starszych. Postanowiliśmy opracować usługę SilverCustom, w ramach której będziemy wspierać przedsiębiorstwa w dostosowaniu swojej oferty do potrzeb tych osób. Projekt polega na stworzeniu zestawu narzędzi do testowania produktów, w którego skład wchodzić będą: - oprogramowanie umożliwiające prototypowanie testowanych produktów, aplikacji, interfejsów dla potrzeb klienta-seniora, - kombinezony geriatryczne umożliwiające testowanie produktów, aplikacji, interfejsów z uwzględnieniem ograniczeń osób starszych, - badania fokusowe na grupie użytkowników w wieku senioralnym umożliwiające testowanie produktów, usług czy aplikacji, - zespół ekspertów prowadzących testy i prototypowanie (wprowadzanie zmian) w testowanych produktach, usługach i aplikacjach, - usługa tworzenia założeń strategii marketingowej dla potrzeb klienta-seniora.
logo Fundusze Norweskie