Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Opracowanie modelu detekcji materiałów pokryć dachowych (oraz ich stanu w przypadku pokryć azbestowo-cementowych) nieruchomości komercyjnych z wykorzystaniem analizy zdjęć lotniczych i satelitarnych metodami uczenia głębokiego

Beneficjent

Tensorflight Poland Sp. z o.o.

Wartość projektu

345 630,00 PLN

Wartość dofinansowania

238 850,00 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Bony na innowacje dla MŚP

Opis projektu

Dzięki wsparciu unijnemu firma Tensorflight zrealizowała projekt, w wyniku którego powstał model do automatycznego wykrywania rodzaju materiałów, jakimi pokryte są dachy budynków. Urządzenie działa na podstawie zdjęć satelitarnych i lotniczych.

Opracowanie narzędzia wymagało przede wszystkim zdobycia specjalistycznej wiedzy przez zespół pracowników Tensorflight oraz wypracowania metod rozpoznawania materiału i uczenia maszynowego. Dlatego podjęto współpracę z jednostką naukową, w wyniku której Spółka pozyskała pożądane know-how w zakresie powstałej technologii.

W ramach prac nad modelem zoptymalizowano jego parametry. Stworzono m.in. zbiór referencyjnych oznaczeń rodzajów pokryć dachowych na 5 tysiącach rastrowych grafik komputerowych, będących wycinkami zdjęć satelitarnych i lotniczych. Rozszerzono także zbiór danych o stopień zniszczenia pokryć azbestowo-cementowych. W rezultacie opracowano możliwości oznaczania materiału dachu z dokładnością 85% na 200 zdjęciach ze zbioru 5 tys. fotografii. Wykrywanie np. dachów azbestowych przydaje się chociażby lokalnym samorządom, które dzięki innowacji mogą niewielkim kosztem szacować ilość szkodliwych pokryć w związku z obowiązkiem ich wymiany do 2032 roku. Dotąd sprawdzanie takich informacji odbywało się ręcznie, co jest czasochłonne i kosztowne.

Innowacyjność rozwiązania polega na tym, że nikt wcześniej nie stworzył modelu, który wykrywa zróżnicowane pokrycia dachowe nieruchomości komercyjnych. Ponadto, detekcje są przeprowadzane w sposób automatyczny i zdalny, umożliwiając analizę dużej ilości adresów. Dokładność rozwiązania świadczy o istotnym postępie technologicznym, co znacząco wpływa na obecny stan badań nad rozwojem modeli uczenia głębokiego. Wyniki prac doczekały się swoich publikacji w czasopismach naukowych.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa poddziałania: 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP
  • Nazwa projektu: Opracowanie modelu detekcji materiałów pokryć dachowych (oraz ich stanu w przypadku pokryć azbestowo-cementowych) nieruchomości komercyjnych z wykorzystaniem analizy zdjęć lotniczych i satelitarnych metodami uczenia głębokiego
  • Nazwa beneficjenta: Tensorflight Poland Sp. z o.o.
  • Wartość projektu: 345 630,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 238 850,00 zł