Pomiń nawigację

Opracowanie projektów wzorniczych dla dwóch urządzeń wchodzących w skład innowacyjnego systemu przyzywowego

Beneficjent

INFOTOWER BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość projektu

555 960,00 PLN

Wartość dofinansowania

384 200,00 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Design dla przedsiębiorców

Opis projektu

Celem projektu było wdrożenie do oferty nowego produktu – innowacyjnego systemu przyzywowego dla branży medycznej. W jego ramach powstały dwa projekty wzornicze obudów urządzeń przyzywowych – pilota przyłóżkowego dla pacjenta oraz dystrybutora komunikatorów mobilnych.

Beneficjent dofinansowania unijnego zlecił podmiotom zewnętrznym realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego. Stworzono strategię działań koniecznych do opracowania nowych projektów wzorniczych, wykonano projekty koncepcyjne, opracowano prototypy oraz przeprowadzono ich testy.

Te działania przyczyniły się do powstania Infokomunikatora – innowacyjnego systemu przyzywowego dla placówek ochrony zdrowia (szpitali, domów opieki, przychodni, itp.).
Jego nowatorstwo polega na tym, że obejmuje całą sferę komunikacji związanej z procesem leczenia i opieki nad pacjentem.

Podstawowym zadaniem Infokomunikatora jest zapewnienie pacjentowi poczucia bezpieczeństwa przez umożliwienie mu kontaktu głosowego z personelem medycznym właśnie za pomocą pilota przyłóżkowego. Poza tym system umożliwia zalogowanym użytkownikom (najczęściej lekarzom i pielęgniarkom) wzajemną komunikację głosową oraz wideo rozmowy i konferencje za pomocą systemowych smartfonów (Carephone).

Carephone może mieć też dostęp do dokumentacji medycznej leczonych pacjentów i aktualnych wyników ich badań. Z kolei osobom zarządzającym placówką system umożliwia monitorowanie pracy personelu, co jest podstawą do optymalizacji jej organizacji. To tylko niewielka część funkcjonalności Infokomunikatora. Dzięki wsparciu unijnemu osiągnięto cel główny przedsięwzięcia – podniosła się konkurencyjność firmy Infotower Business Solutions, która wzbogaciła swoją ofertę o nowoczesny produkt wysokiej jakości.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa poddziałania: 2.3.5 Design dla przedsiębiorców
  • Nazwa projektu: Opracowanie projektów wzorniczych dla dwóch urządzeń wchodzących w skład innowacyjnego systemu przyzywowego
  • Nazwa beneficjenta: INFOTOWER BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  • Wartość projektu: 555 960,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 384 200,00 zł