Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Opracowaniu Inteligentnego Systemu Zarządzania Zasobami dla profesjonalnego druku zdjęć w rozproszonym modelu B2C

Beneficjent

AB FOTO SP. Z O.O.

Wartość projektu

485 727,00 PLN

Wartość dofinansowania

335 665,00 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Bony na innowacje dla MŚP

Opis projektu

AB Foto Sp. z o.o. to ogólnopolska sieć kilkudziesięciu profesjonalnych salonów fotograficznych i GSM zlokalizowanych w galeriach handlowych. Oferta firmy obejmuje szeroki zakres usług oraz sklep internetowy i dystrybucję sprzętu mobilnego i fotograficznego marek powszechnie znanych wśród konsumentów.

Celem niniejszego projektu było opracowanie Inteligentnego Systemu Zarządzania profesjonalnym drukiem zdjęć w rozproszonym modelu B2C (w skrócie ISZZ). Zakres prac związanych z realizacją przedsięwzięcia podzielony był na 2 etapy.

W pierwszym etapie skupiono się m.in. na opracowaniu algorytmów, dzięki którym można przewidzieć wykorzystanie zasobów firmy na podstawie danych historycznych oraz określić czynniki zewnętrzne wpływające na wielkość popytu na usługi druku zdjęć. Działanie algorytmów poddano weryfikacji pod kątem spełnienia założonych oczekiwań i funkcjonalności. Suma przeprowadzonych prac doprowadziła do powstania pierwszej wersji ISZZ, pozwalającego klientom tworzyć zlecenia z urządzeń mobilnych, komputerów stacjonarnych i laptopów.

Drugi etap prac polegał na przetestowaniu stworzonego systemu działającego w czasie rzeczywistym. Weryfikacji dokonano na podstawie bieżących danych pochodzących z nowego modelu przyjmowania zleceń. Testy systemu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych przeprowadzono również wśród użytkowników końcowych. Wyniki prac badawczych i oceny uczestników badań posłużyły do finalnych prac adaptacyjnych.

W efekcie wprowadzono innowację produktową, która otworzyła Beneficjentowi furtkę do dalszego rozwoju. Dzięki realizacji projektu firma AB Foto może lepiej wykorzystywać swoje zasoby i tym samym dokładniej odpowiadać na potrzeby rynku.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa działania: 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP
  • Nazwa projektu: Opracowaniu Inteligentnego Systemu Zarządzania Zasobami dla profesjonalnego druku zdjęć w rozproszonym modelu B2C
  • Nazwa beneficjenta: AB FOTO SP. Z O.O.
  • Wartość projektu: 485 727,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 335 665,00 zł