Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Podwyższenie konkurencyjności firmy DARCO poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych nasad wentylacyjnych - napędzanych wiatrem i energią słoneczną

Beneficjent

Darco Sp. z o.o.

Wartość projektu

10 158 806,84 PLN

Wartość dofinansowania

6 095 284,10 PLN

Program operacyjny

Polska wschodnia

Działanie

Wdrażanie innowacji przez MŚP

Opis projektu

Spółka Darco zajmuje się dostarczaniem kompleksowych rozwiązań wentylacyjnych i grzewczych. Firma, w ramach prac własnych, zaprojektowała ekologiczną nasadę kominową, która zapewnia wydajną wentylację pomieszczeń, a w gorące dni także ich chłodzenie (na podobnej zasadzie jak wentylatory domowe).

Obrotowa nasada montowana jest bezpośrednio na kominie i nie wymaga doprowadzenia zasilania elektrycznego. Urządzenie dynamicznie wykorzystuje siłę wiatru do wspomagania ciągu kominowego. Dodatkowo konstrukcja wyposażona jest w panel fotowoltaiczny wytwarzający energię do napędu głowicy nasady. Dzięki temu system może pracować także w bezwietrzne dni. W ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych, przedsiębiorstwo zakupiło centrum obróbcze, centrum gnące, prasy hydrauliczne CNC, skaner do wymiarowania wykonanych detali i automat tokarski. Uzupełnienie posiadanego przez firmę parku maszynowego pozwoliło na rozpoczęcie seryjnej produkcji nasad solarnych. Warto zaznaczyć, że praktycznie wszystkie elementy, łącznie z bezszczotkowym silnikiem, wykonywane są na miejscu, w Dębicy. Pozwala to na zachowanie pełnej kontroli nad jakością oferowanych rozwiązań.

Docelowymi rynkami zbytu nowych nasad wentylacyjnych są kraje o klimacie gorącym, gdzie jednocześnie występują problemy z zasilaniem elektrycznym. Drugą grupą odbiorców stanowią państwa skandynawskie, w których dużą wagę przykłada się do rozwiązań proekologicznych. Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych i wprowadzenie do oferty innowacyjnego rozwiązania wpłynęło na podwyższenie konkurencyjności firmy Darco na rynku.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia
  • Nazwa poddziałania: 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP
  • Nazwa projektu: Podwyższenie konkurencyjności firmy DARCO poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych nasad wentylacyjnych - napędzanych wiatrem i energią słoneczną
  • Nazwa beneficjenta: Darco Sp. z o.o.
  • Wartość projektu: 10 158 806,84 zł
  • Wartość dofinansowania: 6 095 284,10 zł