Pomiń nawigację

Nowoczesna linia opakowań o wysokiej wytrzymałości

Beneficjent

Zakład Poligraficzny "KOLOR-DRUK" Bogusław Wcisło

Wartość projektu

1 317 237,75 PLN

Wartość dofinansowania

610 286,25 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Design dla przedsiębiorców

Opis projektu

Zakład Poligraficzny "KOLOR-DRUK" Bogusław Wcisło specjalizuje się w wysokonakładowym druku offsetowym. Firma dysponuje kompletnym ciągiem technologicznym tj.: od składu komputerowego poprzez przygotowalnię  i druk wraz z  obróbką introligatorską produktów.

Głównym celem projektu z pozyskanych środków unijnych było opracowania nowego, autorskiego projektu wzorniczego dla linii opakowań o wysokiej wytrzymałości, przedłużających trwałość produktów żywnościowych, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wdrożeniem go na rynek. Dodatkową funkcjonalnością wprowadzoną przez firmę było umieszczenie na opakowaniu nazwy produktu w języku Braille, aby ułatwić osobom niewidomym oraz słabo widzącym znalezienie produktu w sklepie i domu.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa poddziałania: 2.3.5 Design dla przedsiębiorców
  • Nazwa projektu: Nowoczesna linia opakowań o wysokiej wytrzymałości
  • Nazwa beneficjenta: Zakład Poligraficzny "KOLOR-DRUK" Bogusław Wcisło
  • Wartość projektu: 1 317 237,75 zł
  • Wartość dofinansowania: 610 286,25 zł