Pomiń nawigację

Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)

Beneficjent

GMINA LUBLIN

Wartość projektu

71 410 356,85 PLN

Wartość dofinansowania

58 830 513,78 PLN

Program operacyjny

Polska wschodnia

Działanie

Infrastruktura drogowa (POPW)

Opis projektu

Miasto Lublin, wykorzystując wsparcie funduszy unijnych, prowadzi szerokie działania inwestycyjne, mające na celu wyprowadzenie ruchu z centrum. Jednym z nich był projekt przebudowy skrzyżowania ulic: al. Solidarności, al. Gen. Sikorskiego i ul. Gen. Ducha na skrzyżowanie dwupoziomowe z wyspą centralną i łącznicami.

Al. Solidarności została poprowadzona estakadą. Natomiast pod wiaduktem (w ciągu ul. Gen. Ducha oraz al. Gen. Sikorskiego) wybudowano rondo, dzięki któremu ułatwiony został wyjazd z osiedla Botanik w stronę centrum. Przebudowano część ul. Gen. Ducha i Gen. Sikorskiego. Nowym pasem poprowadzona została ul. Północna, która łączy się z ul. Gen. Ducha w połowie jej wysokości.

W ramach zadania wykonano także infrastrukturę towarzyszącą. Od strony Górek Czechowskich powstał mur oporowy. Przebudowano istniejące zatoki autobusowe i chodniki, wybudowano także chodniki i ścieżki rowerowe. Na wysokości ul. Kosmowskiej poprowadzono kładkę dla pieszych.

W ramach usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami na przejściach dla pieszych sygnalizację świetlną wyposażono w sygnalizację dźwiękową, obniżono krawężniki oraz ułożono pas z kostki brukowej z fakturą rozpoznawalną przez osoby niewidome. Ponadto powstała kładka z podjazdem o nachyleniu dostosowanym do ruchu osób niepełnosprawnych.

Realizacja projektu zapewniła lepszą przepustowość skrzyżowania i większą płynność ruchu, co w konsekwencji przyczyniło się do skrócenia czasu przejazdu, a docelowo do poprawy stanu środowiska. Nowoczesny układ drogowy podniósł atrakcyjność inwestycyjną miasta poprzez zwiększenie dostępności komunikacyjnej do lubelskich przedsiębiorstw.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia
  • Nazwa poddziałania: 2.2 Infrastruktura drogowa
  • Nazwa projektu: Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)
  • Nazwa beneficjenta: GMINA LUBLIN
  • Wartość projektu: 71 410 356,85 zł
  • Wartość dofinansowania: 58 830 513,78 zł