Pomiń nawigację

Działalność zagraniczna

Rozwój działalności eksportowej firmy GRENTON SP. Z O.O. poprzez udział w Branżowym Programie Promocji dla Branży Budowy i Wykańczania Budowli

Beneficjent

GRENTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość projektu

287 400,00 PLN

Wartość dofinansowania

215 550,00 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Go to Brand

Opis projektu

Firma Grenton zajmuje się produkcją kompletnego systemu inteligentnego domu. System Smart Home Grenton składa się zarówno z warstwy hardware’owej, modułów zaprojektowanych i produkowanych w Polsce, ale również z oprogramowania konfiguracyjnego Object Manager oraz intuicyjnej aplikacji myGrenton, pozwalającej użytkownikom systemu na zarządzanie swoim domem z urządzeń mobilnych. Głównymi zadaniami systemu są: integracja wszystkich podsystemów automatyki budynku, samodzielne reagowanie w oparciu o płynące z niej dane, jak i w konsekwencji – poprawa komfortu i bezpieczeństwa domowników.

Projekt firmy GRENTON realizowany był w oparciu o Branżowy Program Promocji dla Branży Budowy i Wykańczania Budowli. Jego celem był wzrost rozpoznawalności marki GRENTON na arenie międzynarodowej oraz promocja jej oferty produktowej, poprzez realizację działań promocyjnych na rynkach takich krajów jak: Polska, Włochy oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.

W ramach działań firma wzięła udział we wiodących targach branży budowlanej i elektrotechnicznej:

  1. a) The Big Five (Dubaj/Zjednoczone Emiraty Arabskie, listopad 2018);
  2. b) Budma Poznań (Poznań/Polska, luty 2019);
  3. c) Sicurezza Mediolan (Mediolan/Włochy, listopad 2019).

Firma zakupiła także usługę doradczą związaną z umiędzynarodowieniem na perspektywicznym rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich i zorganizowała indywidualną, wyjazdową misję gospodarczą na tymże rynku. Dodatkowo w ramach projektu opracowane zostały nowe materiały informacyjno-promocyjne oraz wykonano tłumaczenie strony internetowej.

Udział w projekcie pozwolił firmie skutecznie wzmocnić proces budowania rozpoznawalności marki Grenton na rynku międzynarodowym. Zrealizowane działania zaowocowały pozyskaniem nowych partnerów biznesowych, tym samym System Smart Home Grenton stał się dostępny dla międzynarodowego grona tysięcy potencjalnych użytkowników. Dalsza ekspansja na rynki zagraniczne pozwoliła zwiększyć sprzedaż firmy oraz otworzyć nowe kierunki dystrybucji.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa poddziałania: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
  • Nazwa projektu: Rozwój działalności eksportowej firmy GRENTON SP. Z O.O. poprzez udział w Branżowym Programie Promocji dla Branży Budowy i Wykańczania Budowli
  • Nazwa beneficjenta: GRENTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  • Wartość projektu: 287 400,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 215 550,00 zł