Pomiń nawigację

Na start

Rozwój startupu A&G Sp. z o.o. w oparciu o Mobilny Kontenerowy Kompleks Nurkowy w Polsce Wschodniej

Beneficjent

A&G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość projektu

1 156 970,00 PLN

Wartość dofinansowania

799 850,00 PLN

Program operacyjny

Polska wschodnia

Działanie

Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej

Opis projektu

A&G Sp. z o.o. działa w branży prac podwodnych. Firma oferuje usługi wynajmu tzw. Mobilnego Kontenerowego Kompleksu Nurkowego, czyli specjalnej platformy pozwalającej na zabezpieczenie wszelkiego rodzaju specjalistycznych prac podwodnych wykonywanych przy zanurzeniu do głębokości 50 metrów.

Unijne wsparcie pozwoliło zrealizować projekt, którego celem było rozwinięcie działalności biznesowej startupu, w oparciu o innowacyjny produkt Mobilny Kontenerowy Kompleks Nurkowy (MKKN) i model biznesowy, przygotowany w ramach 1.1.1. POPW. MKKN został wprowadzony na rynek krajowy i zagraniczny, a model biznesowy opracowano i przetestowano w ramach platformy startowej „Hub of Talents”.

W ramach inwestycji powstały 3 moduły MKKN, mobilna komora dekompresyjna, mobilny punkt kierowania oraz ruchomy podest nurka pozwalający na wykonywanie prac podwodnych przy zanurzeniu do 50 m. Każdy z modułów może pracować samodzielnie.

Podstawowe pola eksploatacji dofinansowanego kompleksu to: wykonywanie prac podwodnych na małych i średnich głębokościach, zabezpieczenie szkoleń nurkowych III i II klasy oraz świadczenie usług związanych z mobilnym dostępem do komory dekompresyjnej. Komora posiada system oddychania tlenem, zapis audio-video, bank gazów oraz czujniki pomiaru składu atmosfery, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ponadto, zminimalizowane wymiary kompleksu oraz posiadane certyfikaty pozwalają na łatwe przemieszczanie się przy wykorzystaniu ciągników siodłowych w transporcie drogowym, jak i w transporcie wodnym przy wykorzystaniu jednostek pływających.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia
  • Nazwa poddziałania: 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej
  • Nazwa projektu: Rozwój startupu A&G Sp. z o.o. w oparciu o Mobilny Kontenerowy Kompleks Nurkowy w Polsce Wschodniej
  • Nazwa beneficjenta: A&G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  • Wartość projektu: 1 156 970,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 799 850,00 zł