Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Uruchomienie produkcji nowej generacji drutów i splotów sprężających o podwyższonych parametrach i nowych cechach do zastosowań specjalnych

Beneficjent

SBN RUNOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość projektu

44 679 740,00 PLN

Wartość dofinansowania

19 930 900,00 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Badania na rynek

Opis projektu

SBN RUNOWO Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo produkcyjne oferujące asortyment stali do zbrojenia oraz do sprężania betonu (m.in. druty żebrowane, zgrzewane siatki stalowe, elementy przestrzenne do zbrojenia, druty do sprężania konstrukcji oraz stalowe sploty sprężające). Głównymi odbiorcami wyrobów są firmy budowlane oraz przedsiębiorstwa prefabrykacji betonów. Celem projektu było wdrożenie na rynek nowej generacji drutów i splotów sprężających o podwyższonych parametrach i nowych cechach do zastosowań specjalnych.

Zdolność do wytwarzania produktów firma SBN RUNOWO uzyskała dzięki wybudowaniu hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do uruchomienia produkcji. Z kolei o innowacyjność produktową oraz procesową, a także o poprawę parametrów technicznych nowych produktów zadbał zespół naukowców, który we współpracy z Beneficjentem przeprowadził prace B+R.

Wyniki prac, pozyskane know-how oraz opracowana strategia, pozwoliły Beneficjentowi wdrożyć nowe produkty na rynek. Projekt zrealizowano w odpowiedzi na ówcześnie występujący na rynku budownictwa inżynieryjnego problem z doborem materiału do wykonania zbrojenia najbardziej wymagających konstrukcji. Opracowane produkty posiadają bardzo duży potencjał na skalę światową. Spełniają najwyższe wymagania w zakresie trwałości, wytrzymałości, bezpieczeństwa oraz funkcjonalności. Co istotne – są konkurencyjne nie tylko pod względem parametrów, ale również ceny.

W wyniku realizacji projektu znacząco poprawiła się pozycja konkurencyjna firmy SBN RUNOWO na rynkach polskim i zagranicznych. Inwestycja miała również pozytywny wpływ na poziom przychodów przedsiębiorstwa. Aktualnie firma utrzymuje współpracę z ośrodkami naukowymi i kontynuuje prace nad udoskonalaniem kolejnych zaawansowanych technologicznie rozwiązań.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa poddziałania: 3.2.1. Badania na rynek
  • Nazwa projektu: Uruchomienie produkcji nowej generacji drutów i splotów sprężających o podwyższonych parametrach i nowych cechach do zastosowań specjalnych
  • Nazwa beneficjenta: SBN RUNOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  • Wartość projektu: 44 679 740,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 19 930 900,00 zł