Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Wdrożenie niskoodpadowej i zautomatyzowanej technologii spawania detali metalowych

Wartość projektu

3 616 077,00 PLN

Wartość dofinansowania

307 527,72 EUR

Program operacyjny

Fundusze norweskie

Działanie

Technologie przyjazne środowisku

Opis projektu

Metrol oferuje usługi produkcji i obróbki elementów metalowych. Projekt stanowi odpowiedź na potrzeby klientów w zakresie jakości wykonanych detali, oraz ma na celu zmniejszenie strat materiałowych i energetycznych generowanych w procesie produkcyjnym. Stosowane dotąd w zakładzie ręczne techniki spawania obarczone są brakiem powtarzalności i nieprecyzyjnością pracy ludzkiej, które powodują nieakceptowane odchyłki wymiarowe i wady w spoinach kwalifikujące produkty do poprawy lub zezłomowania. Zamierzamy więc wdrożyć niskoodpadową i zautomatyzowaną technologię spawania detali metalowych, polegającą na zastosowaniu autorskiej konstrukcji zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, unikalnego algorytmu spawania opracowanego w ramach prac rozwojowych oraz systemu podgrzewania spajanych elementów. Efektem realizacji projektu będzie zmniejszenie liczby odpadów o 19 ton rocznie (77,6%), zredukowanie zużycia energii elektrycznej o 24,8% (0,03 GWh) i zmniejszenie emisji CO2 o ok. 58,6 ton. Poprawiona zostanie precyzja wykonania spawu - odchyłka wymiarowa detali metalowych zostanie zmniejszona do poziomu nieprzekraczającego 0,3 mm. Projekt polega na budowie hali produkcyjnej, w której zostanie zainstalowane zautomatyzowane stanowisko spawalnicze wraz z systemem podgrzewania detali. Zakupiona zostanie instalacja PV zasilająca nowy proces technologiczny. Jednostce naukowej zlecimy wykonanie badań metalograficznych i opracowanie rekomendacji parametrów spawania.
logo Fundusze Norweskie