Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Wdrożenie do praktyki gospodarczej na skale europejską innowacyjnego produktu w postaci papieru barierowego nowej generacji, zapobiegającego migracji krytycznych substancji do żywności w oparciu o dedykowane wyniki prac B+R

Beneficjent

"YANKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość projektu

12 709 590,00 PLN

Wartość dofinansowania

5 897 800,00 PLN

Program operacyjny

Polska wschodnia

Działanie

Wdrażanie innowacji przez MŚP

Opis projektu

Od 30 lat YANKO sp. z o.o. jest znanym na rynku polskim i zagranicznym producentem opakowań giętych plastikowych i papierowych, firmą nieustannie nastawioną na innowacje.

Celem projektu było uruchomienie seryjnej produkcji opakowań z papieru barierowego nowej generacji.

W wyniku realizacji projektu rozbudowano zakład produkcyjny o nową halę, zakupiono środki trwałe potrzebne do wdrożenia odrębnej linii technologicznej. Niezbędne przy tym były również usługi doradcze podczas wdrażania i zarządzania procesami technologicznymi.

Firma wprowadziła na rynek nowoczesny produkt - papier opakowaniowy pokryty innowacyjną powłoką ochronną, w której wykorzystano substancje powstałe na bazie składników naturalnych i polimerów bio. Zapobiegają one migracji krytycznych substancji do żywności, zastępując dotychczasowe powłoki z tworzyw sztucznych. Nowe cechy produktu diametralnie zmieniają przydatność takich opakowań. Wpisują się w wymagania rynkowe użytkowników. Zapewniają jakość przechowywanych artykułów spożywczych oraz bezpieczeństwo zdrowotne. Ważny jest przy tym aspekt ekologiczny – oferowany produkt jest w pełni biodegradowalny, kompostowalny, nadający się do recyklingu.

Wartością dodaną jest zainicjowana współpraca z członkami klastra „POLIGEN” oraz zaliczenie YANKO do grona firm promujących zieloną i zrównoważoną gospodarkę.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia
  • Nazwa poddziałania: 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP
  • Nazwa projektu: Wdrożenie do praktyki gospodarczej na skale europejską innowacyjnego produktu w postaci papieru barierowego nowej generacji, zapobiegającego migracji krytycznych substancji do żywności w oparciu o dedykowane wyniki prac B+R
  • Nazwa beneficjenta: "YANKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  • Wartość projektu: 12 709 590,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 5 897 800,00 zł