Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Wdrożenie innowacyjnego procesu technologicznego przygotowania surowca do produkcji mebli z jednoczesnym recyklingiem odpadów

Beneficjent

FIRMA WIELOBRANŻOWA DREWDOM MARCIN ŚWIERCZ

Wartość projektu

3 960 600,00 PLN

Wartość dofinansowania

415 812,52 EUR

Program operacyjny

Fundusze norweskie

Działanie

Technologie przyjazne środowisku

Opis projektu

Drewdom jest jedynym w Polsce producentem mebli z drewna olchowego. Realizacja projektu wynikła z konieczności automatyzacji procesu produkcyjnego oraz ograniczenia dużej ilości odpadów technologicznych stanowiących ok. 30% przerabianej masy drzewnej. Projekt polegał na wdrożeniu nowego procesu technologicznego przygotowania drewna do produkcji mebli oraz na stworzeniu produktu w postaci zrębków do ściółkowania i do produkcji celulozy, powstających z odpadów technologicznych (zrzyny, które były dotąd przeznaczane na opał). Projekt objął zakup 10 urządzeń tworzących linię do przygotowywania surowca, zakup instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kW oraz usługi doradcze jednostki badawczej, która opracowała technologię nowego procesu i określiła parametry zrębki celulozowej powstającej z drewna olchowego przy rożnych ustawieniach maszyn.

 

Osiągnęliśmy efekt środowiskowy dzięki recyklingowi 100% odpadów produkcyjnych w ilości  1 725 ton rocznie oraz całkowitemu wyeliminowaniu zużycia benzyny w procesie technologicznym (brak pił spalinowych). Uzyskaliśmy również oszczędności energii elektrycznej poprzez montaż zestawu paneli PV, co jest bardzo istotne z punktu widzenia opłacalności produkcji i pozwoliło na obniżenie emisji CO2 w przedsiębiorstwie o 36,31 ton.

Działania projektowe przy obecnej skali produkcji w naszej firmie były ogromnie ważne, ponieważ wprowadziły pełną automatyzację pozwalającą na tym odcinku produkcji ograniczyć liczbę osób do jej obsługi i przesunięcie ich do procesów, których nie da się automatyzować. Przy obecnym braku pracowników na rynku okazało się to ważniejsze niż planowaliśmy. Zwiększenie mocy przerobowych pierwszego procesu technologicznego przy produkcji mebli, tj. przygotowania surowca, pozwoliło na zwiększenie produkcji mebli, gdyż nie ogranicza nas już dostępność półproduktu (fryzów), który możemy obecnie wytwarzać bez ograniczeń. Daje to nawet możliwość dostarczania półproduktów dla innych firm, które opierają działalność na zakupie fryzów i gotowych płyt do swojej produkcji. Możemy zaoferować je w konkurencyjnej cenie, ponieważ automatyzacja obniżyła nam koszty bieżące produkcji.

Nieplanowanym rezultatem projektu jest bardzo duże zainteresowanie odbiorców zrębkami. Na etapie planowania chcieliśmy po prostu rozwiązać problem odpadów, a okazało się, że rynek potrzebuje takiego produktu, co przekłada się na zadowalający przychód z tej działalności. Ponadto, dzięki promocji projektu,  wiele firm odwiedza nas w celu zapoznania się z pracą nowej linii, gdyż jesteśmy jedyną firmą w Polsce, która posada tak kompleksową linię obrabiającą drewno liściaste.