Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Wdrożenie innowacyjnej techniki wszczepiania oraz sposobu ustawienia mocy soczewek dyfrakcyjnych

Beneficjent

VISUM CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość projektu

4 588 762,04 PLN

Wartość dofinansowania

3 212 133,43 PLN

Program operacyjny

Polska wschodnia

Działanie

Wdrażanie innowacji przez MŚP

Opis projektu

Visum Clinic Sp. z o.o. to klinika okulistyczna od lat zajmująca się korekcją wad wzroku u ludzi młodych, korekcją presbiopii u starszych oraz usuwaniem zaćmy i wszczepianiem soczewek wewnątrzgałkowych, poprawiających jakość widzenia.

Celem projektu było wdrożenie wyników własnych prac B+R w zakresie chirurgii zaćmy, umożliwiających pacjentom uniezależnienie się od okularów bądź zdecydowane zmniejszenie wady wzroku.

Wdrożenie wyników badań wymagało zakupu wysokospecjalistycznego sprzętu, oprogramowania oraz modernizacji pomieszczeń, umożliwiających upowszechnienie na szeroką skalę najnowocześniejszych metod leczenia zaćmy, jak również poprawę jakości świadczonych usług medycznych.

Visum Clinic jest pierwszą kliniką okulistyczną w Polsce i jedną z nielicznych w Europie, w której podjęto się wszczepu metodą tradycyjną nowego typu soczewki dyfrakcyjnej o wydłużonym zakresie widzenia. Zastosowana metoda jest najnowocześniejszą w leczeniu zaćmy (katarakty), będącej najczęstszą przyczyną upośledzenia narządu wzroku.

Realizacja projektu nie tylko zapewniła kontynuację dotychczas prowadzonych badań, ale dała także szansę na zwiększenie konkurencyjności firmy i włączenie się w ogólnoświatowy nurt prowadzonych obecnie badań nad skutecznością i metodami implantacji soczewek dyfrakcyjnych.

Dzięki projektowi każdy, bez względu na wiek i wady wzroku, ma szanse na istotną poprawę jakości i zakresu widzenia oraz na pozbycie się męczącej konieczności noszenia okularów. Warto przypomnieć, że w Polsce na zaćmę – chorobę oczu, która może doprowadzić do całkowitej utraty widzenia cierpi ponad 800 tys. osób.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia
  • Nazwa poddziałania: 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP
  • Nazwa projektu: Wdrożenie innowacyjnej techniki wszczepiania oraz sposobu ustawienia mocy soczewek dyfrakcyjnych
  • Nazwa beneficjenta: VISUM CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  • Wartość projektu: 4 588 762,04 zł
  • Wartość dofinansowania: 3 212 133,43 zł