Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Wdrożenie innowacyjnej technologii wtórnego zastosowania materiałów poprzez skuteczny recykling in situ przy budowie infrastruktury kolejowej

Beneficjent

ANTEX II sp. z o.o.

Wartość projektu

8 241 369,00 PLN

Wartość dofinansowania

897 199,72 EUR

Program operacyjny

Fundusze norweskie

Działanie

Technologie przyjazne środowisku

Opis projektu

Nasza firma realizuje projekty technologiczne na potrzeby budownictwa drogowego i melioracyjnego. Wykonujemy m.in. przebudowę nasypów przy wiaduktach kolejowych, mostach oraz w miejscach trudno dostępnych. W trakcie przebudowy starych linii kolejowych jednym z głównych problemów jest dostosowanie istniejących budowli ziemnych i mostów do wymaganych parametrów, bez konieczności ich rozbiórki. Ponadto, nowe regulacje w zakresie zarządzania odpadami sprawiły, że utylizacja materiałów budowlanych jest dla inwestorów ogromnie koszto- i czasochłonna. W poszukiwaniu efektywnego rozwiązania zmniejszającego ilość, a nawet eliminującego problem odpadów generowanych podczas robót ziemnych i rozbiórkowych, spółka Antex II postanowiła więc wprowadzić rozwiązania technologiczne zaobserwowane w norweskich zakładach wydobywczych.

W wyniku własnych badań opracowaliśmy innowacyjną metodę rozbiórki układów torowych i gospodarowania zebranym materiałem. Jest to technologia wtórnego zastosowania materiałów poprzez skuteczny recykling in situ przy budowie infrastruktury kolejowej. Rozwiązanie to pozwala na oczyszczenie tłucznia oraz zanieczyszczonego humusu z rozbiórki na miejscu budowy i wykorzystanie ich ponownie do nowej zabudowy infrastruktury kolejowej. Realizacja inwestycji wymagała zakupu sprzętu: koparek gąsienicowych, łyżek przesiewających, łyżki kruszącej i wozideł, tworzących mobilny zestaw oczyszczający.

Wykorzystując opisane wyżej rozwiązanie, wprowadziliśmy ulepszoną usługę modernizacji linii kolejowych. Gwarantuje ona klientom oszczędność czasu i skrócenie okresu trwania inwestycji ze względu na brak konieczności wywozu zanieczyszczonego tłucznia i humusu poza teren budowy, oszczędność nakładów sprzętu oraz znaczące obniżenie kosztów utylizacji materiału z rozbiórki przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wydajności. Te cechy sprawiają, że dla inwestora przedsięwzięcie staje się bardziej opłacalne, a oferta ANTEX II zyskuje na konkurencyjności na rynku usług budowlanych.

Technologia ta stanowi najlepsze rozwiązanie do wykorzystania w procesie budowy obiektów liniowych z uwagi na fakt wykonywania kilku etapów prac jednocześnie, tj. rozbiórki warstw, oczyszczania i załadunku (złożenia) materiału w planowanym miejscu. Równoległe prowadzenie prac pozwala także na ograniczenie ilości wyprodukowanych odpadów – przy zastosowaniu nowej technologii stanowią one zaledwie 2,5% zdjętego materiału.

Realizacja projektu pozwoliła nam więc na zmniejszenie o 774,90 ton ilości odpadów generowanych w trakcie przebudowy linii kolejowych. Efektem projektu jest także zmniejszenie emisji CO2 o 27,4 tony rocznie w wyniku ograniczenia zużycia paliwa.