Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań poprzez pozyskania proinnowacyjnych usług doradczych w Renata Pietryka Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Mansard”

Beneficjent

P.W. „Mansard-Bis”

Wartość projektu

369 000,00 PLN

Wartość dofinansowania

210 000,00 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Opis projektu

Celem realizacji projektu było pozyskanie wsparcia doradczego oraz wdrożenie innowacji produktowej i procesowej.

Została wdrożona innowacja produktowa w postaci pokryć dachowych o poprawionej odporności mechanicznej przy zastosowaniu powłoki proszkowej, wykorzystującej nanokompozyty polimerowe. Produkty zostały pokryte specjalną warstwą ochronną, która umożliwiła wydłużenie ich odporności nawet do 50 lat.

Skorzystanie z proinnowacyjnych usług doradczych oferowanych przez IOB pozwoliło w sposób profesjonalny oraz zoptymalizowany organizacyjnie i ekonomicznie, zwiększyć innowacyjność przedsiębiorstwa. Wprowadzenie nowej metody produkcji, przyczyniło się do obniżenia kosztów produkcji oraz podniosło jakość wytwarzanych wyrobów. Efekt innowacji produktowej umożliwił rozszerzenie asortymentu firmy, a tym samym wzrost konkurencyjności na rynku krajowym.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa poddziałania: 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP
  • Nazwa projektu: Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań poprzez pozyskania proinnowacyjnych usług doradczych w Renata Pietryka Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Mansard”
  • Nazwa beneficjenta: P.W. „Mansard-Bis”
  • Wartość projektu: 369 000,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 210 000,00 zł