Pomiń nawigację

Na start

Wdrożenie na rynek innowacyjnej technologii do aplikacji całkowicie transparentnej powłoki diamento – podobnej na powierzchnie płaskie.

Beneficjent

D.A. VAC SP. Z O.O.

Wartość projektu

1 431 102,00 PLN

Wartość dofinansowania

999 940,00 PLN

Program operacyjny

Polska wschodnia

Działanie

Platformy Startowe

Opis projektu

Projekt polegał na wdrożeniu na rynek innowacyjnej technologii do aplikacji całkowicie transparentnej powłoki diamento - podobnej (DLC) na powierzchnie płaskie. Dzięki temu zrealizowane zostały założone cele, do których należy rozwój przedsiębiorstwa i wzrost sprzedaży. Wnioskodawca posiadał lub nabył zasoby niezbędne do prawidłowej realizacji projektu. Należały do nich zasoby osobowe. Kluczowa osoba w spółce – Wiesław Doros oraz zatrudnieni pracownicy – Przemysław Ząbek i Marcin Bylinowski. Zasoby materialne to nowy lokal, w którym zostały usytuowane stanowiska montażowe oraz odbywają się prace związane z projektem. Wnioskodawca posiada wstępną umowę najmu na pomieszczenia znajdujące się pod adresem Rogoźnica 315, 36 – 060 Głogów Małopolski. Ponadto, na podstawie wstępnej umowy dzierżawy miał możliwość korzystania z pomieszczeń o powierzchni 400 m kw znajdujących się pod adresem ul. Warszawska 55 w Rzeszowie. Maszyny, narzędzia oraz urządzenia laboratoryjne zostały wynajęte na zasadach rynkowych od innych podmiotów. Wdrożona technologia została objęta zgłoszeniem patentowym.