Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Wdrożenie systemu produkcji innowacyjnych w skali świata inteligentnych linii technologicznych do produkcji soków i koncentratów

Beneficjent

B&P ENGINEERING SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość projektu

54 190 265,30 PLN

Wartość dofinansowania

19 245 600,00 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Badania na rynek

Opis projektu

B&P Engineering to specjalizujący się w obróbce stali nierdzewnej producent różnego rodzaju maszyn, urządzeń i zbiorników. Firma produkuje zarówno pojedyncze jednostki, jak i kompletne instalacje. Głównym odbiorcą oferty przedsiębiorstwa jest przemysł spożywczy, ale producent dostarcza rozwiązania również dla klientów prowadzących inne rodzaje działalności. Dysponując nowoczesnym parkiem maszynowym Spółka świadczy też usługi subcontracting dla największych światowych producentów urządzeń przemysłowych.

Celem niniejszego projektu było wzmocnienie konkurencyjności i podniesienie poziomu innowacyjności firmy, poprzez wdrożenie na rynek nowego produktu w postaci inteligentnej linii technologicznej do produkcji soków i koncentratów i-SiK. Opracowana innowacja jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych, przeprowadzonych przez Beneficjenta samodzielnie oraz na jego zlecenie.

Aby wdrożyć produkt, w ramach tego projektu, wybudowano nową halę produkcyjną wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a także zakupiono umożliwiające produkcję linii nowe środki trwałe. Tym samym przeprowadzono dywersyfikację działalności B&P Engineering, uruchamiając seryjną produkcję innowacyjnej w skali świata kompletnej, wielomodułowej linii.

Powyższe działania pozwoliły w pełni zrealizować kluczowe założenie projektu, czyli wdrożyć na rynek nowy produkt. Istotą innowacyjności linii i-SiK są rozwiązania techniczne oraz technologiczne umożliwiające automatyzację i optymalizację procesów produkcji. To oznacza m.in. wysoką wydajność, zmniejszenie kosztów utrzymania, zminimalizowanie eksploatacji urządzeń linii oraz redukcję zużycia energii, a także bezpieczną dla środowiska gospodarkę wodno-ściekową. Odbiorcami produktu są głównie producenci soków owocowych i koncentratów, zarówno polscy, jak i zagraniczni.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa poddziałania: 3.2.1. Badania na rynek
  • Nazwa projektu: Wdrożenie systemu produkcji innowacyjnych w skali świata inteligentnych linii technologicznych do produkcji soków i koncentratów
  • Nazwa beneficjenta: B&P ENGINEERING SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
  • Wartość projektu: 54 190 265,30 zł
  • Wartość dofinansowania: 19 245 600,00 zł