Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Wdrożenie w Brandbox BPL innowacyjnej i przyjaznej środowisku technologii renowacji i ponownego wykorzystania uszkodzonych palet

Beneficjent

Paweł Lisiecki Brandbox BPL

Wartość projektu

8 025 012,00 PLN

Wartość dofinansowania

3 001 330,00 PLN

Program operacyjny

Fundusze norweskie

Działanie

Technologie przyjazne środowisku

Opis projektu

Celem projektu był rozwój działalności gospodarczej firmy Brandbox BPL poprzez wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacyjnej technologii, która pozwoliła na automatyzację całego procesu naprawy uszkodzonych palet i produkcję palet z elementów pochodzących ze zniszczonych palet. Dzięki realizacji projektu, zasadniczej zmianie uległ proces naprawy palet, które do tej pory były naprawiane przez pracowników ręcznie. Wprowadzenie innowacji technologicznej, w szczególności robotów, zautomatyzowało powyższy proces. Ponadto, dzięki zastosowaniu OZE zmniejszyło się zużycie prądu pobieranego z sieci energetycznej. Usługa renowacji palet przyczyniła się również do ochrony środowiska naturalnego, gdyż przekazywane dotąd do utylizacji palety, dzięki wysokowydajnej, automatycznej linii technologicznej są naprawiane.

Realizacja założeń przyjętych w projekcie pozwoliła na osiągnięcie następujących korzyści:

  1. Zastosowanie w przedsiębiorstwie innowacyjnej technologii – automatycznej linii do naprawy palet oraz produkcji nowych palet z elementów pochodzących ze zniszczonych palet.
  2. Zapewnienie miejsca pracy dla jednego nowego pracownika.
  3. Zmniejszenie rocznej emisji CO2 oraz zmniejszenie rocznego poboru energii elektrycznej.
  4. Wzrost wykorzystania odpadów drewna pochodzących ze zniszczonych palet.
  5. Wzrost rocznych obrotów firmy.
  6. Roczny wzrost zysków operacyjnych netto.