Pomiń nawigację

Rozwój kompetencji

Wielowymiarowy proces kontroli budowli hydrotechnicznej integrujący dane uzyskane z pomiarów: hydrograficznych, geodezyjnych i fotogrametrycznych

Beneficjent

Przedsiębiorstwo Usługowe" ECHOGRAM" S.C. HALINA LANG, ADAM KOWALCZYK

Wartość projektu

738 246,00 PLN

Wartość dofinansowania

77 946,79 EUR

Program operacyjny

Fundusze norweskie

Działanie

Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet

Opis projektu

ECHOGRAM świadczy usługi wspomagające transport morski, w szczególności nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi, a także usługi związane z ochroną środowiska morskiego i utrzymaniem akwenów portowych oraz torów podejściowych. Projekt stanowił odpowiedź na zmieniające się potrzeby naszych klientów - właścicieli budowli hydrotechnicznych oraz firm zajmujących się ich inspekcją -  w zakresie praktycznego zastosowania wyników pomiarów batymetrycznych i integrowania ich z wynikami badań z innych dziedzin. ECHOGRAM opracował i wprowadził na rynek usługę wielowymiarowej kontroli budowli hydrotechnicznych, która umożliwia jednoczesne pozyskanie danych z dwóch różnych środowisk (hydrografia i geodezja) i integruje dane pozyskane z pomiarów: hydrograficznych, geodezyjnych i fotogrametrycznych. Usługa została opracowana we współpracy z jednostką badawczo-rozwojową i w oparciu o nabyty w ramach projektu kompleksowy system urządzeń do pomiarów hydrograficznych, na który składają się skaner laserowy 3D i dron,  a także specjalistyczne oprogramowanie: do opracowania danych z UAV, do obróbki danych hydrograficznych i geodezyjnych, do integracji i prezentacji danych hydrograficznych, geodezyjnych i fotogrametrycznych.

Dodanie do pomiaru batymetrycznego nowych funkcji, tj. skanowania geodezyjnego i danych fotogrametrycznych oraz ich integracja w jednym oprogramowaniu, ułatwiła i ujednoliciła proces generowania raportów z wykonanych prac i usprawniła komunikację z klientami. Nasza usługa pozwala klientom na efektywne planowanie dalszej rozbudowy portu (w koncepcji SmartPort), zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury i ciągłości procesów związanych z przepływem towarów, a także optymalizację zarządzania budowlami hydrotechnicznymi i poprawę ich bezpieczeństwa poprzez wczesne wykrycie ich uszkodzeń mogące zapobiegać zanieczyszczeniu wód. Poza zwiększoną użytecznością tej usługi osiągnęliśmy obniżenie jej kosztu dla klienta i skrócenie czasu realizacji w porównaniu ze standardowo świadczonymi usługami tego typu.