Pomiń nawigację

Rozwój kompetencji

Wielowymiarowy proces kontroli budowli hydrotechnicznej integrujący dane uzyskane z pomiarów: hydrograficznych, geodezyjnych i fotogrametrycznych.

Wartość projektu

738 246,00 PLN

Wartość dofinansowania

77 946,79 EUR

Program operacyjny

Fundusze norweskie

Działanie

Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet

Opis projektu

ECHOGRAM świadczy usługi wspomagające transport morski, a w szczególności nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi morskiej i śródlądowej oraz usługi związane z ochroną środowiska morskiego i utrzymaniem akwenów portowych oraz torów podejściowych. Projekt stanowi odpowiedź na zmieniające się potrzeby właścicieli i użytkowników budowli hydrotechnicznych oraz podmiotów zajmujących się ich inspekcją w zakresie praktycznego zastosowania wyników pomiarów batymetrycznych oraz integrowania ich z wynikami badań z innych dziedzin. Planujemy opracowanie i wprowadzenie na rynek usługi wielowymiarowej kontroli budowli hydrotechnicznych integrującej dane pozyskane z pomiarów: hydrograficznych, geodezyjnych i fotogrametrycznych. Pozwoli ona klientom na efektywne planowanie dalszej rozbudowy portu, zapewnienie bezpieczeństwa procesów i infrastruktury oraz ciągłości procesów związanych z przepływem towarów, a także optymalizację procesów zarządzania budowlami hydrotechnicznymi i poprawę ich bezpieczeństwa, w tym ograniczenie zanieczyszczenia wód. Poza zwiększoną kompleksowością i użytecznością tej usługi osiągniemy również obniżenie jej kosztu dla klienta i skrócenie czasu realizacji w porównaniu ze standardowo świadczonymi usługami tego typu. Usługa zostanie opracowana w wyniku współpracy z jednostką badawczo-rozwojową i w oparciu o kompleksowy system urządzeń do pomiarów hydrograficznych, na który składają się skaner laserowy 3D i dron, a także specjalistyczne oprogramowanie: do opracowania danych z UAV, do obróbki danych hydrograficznych i geodezyjnych, do integracji i prezentacji danych hydrograficznych, geodezyjnych i fotogrametrycznych.
logo Fundusze Norweskie