Pomiń nawigację

Wzornictwo

Wprowadzenie na rynek innowacyjnej gamy desek sedesowych w wyniku wdrożenia rekomendacji Strategii wzorniczej w działalności „Sanit-Plast” Filipczak Sp.J.

Beneficjent

„SANIT-PLAST” Filipczak Spółka Jawna

Wartość projektu

5 705 400,00 PLN

Wartość dofinansowania

2 999 516,00 PLN

Program operacyjny

Polska wschodnia

Działanie

Wzór na konkurencję

Opis projektu

Sanit-Plast to producent artykułów plastikowych, rodzinna fabryka z 20-letnią tradycją. Jest największym zakładem produkującym deski sedesowe z polipropylenu oraz duroplastu. Celem projektu było opracowanie i wdrożenie do produkcji nowych linii wzorniczych desek sedesowych z polipropylenu oraz z duroplastu wyposażonych w system szybkiego wypinania.

Projekt realizowany był w dwóch etapach wynikających z rekomendacji wskazanych w Strategii wzorniczej opracowanej przez Instytut wzornictwa Przemysłowego w ramach etapu I konkursu. Pierwszy etap polegał na opracowaniu nowej, wyróżniającej się wzorniczo gamy produktów obejmującej zarówno deski z polipropylenu, jak i duroplastu. W tym celu Wnioskodawca zgodnie z rekomendacją IWP nawiązał współpracę ze studiem projektowym polegającą na nabyciu usługi doradczej w zakresie opracowania nowej gamy produktów. W drugim etapie Wnioskodawca nabył nowe formy oraz urządzenia umożliwiające automatyzację obróbki form desek sedesowych, co umożliwiło ich produkcję i pozytywnie wpłynęło na wydajność całego procesu.

Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia jakości i powtarzalności oferowanych produktów, zmian w zakresie organizacji i marketingu, a także do wzmocnienia widoczności marki Sanit Plast na rynku oraz do wdrożenia pełnego procesu rozwoju nowego produktu opartego na metodyce design management. Dzięki dofinansowaniu firma wprowadziła innowacje procesową - uruchomienie nowej linii produkcyjnej) oraz innowację produktową w postaci nowych desek sedesowych.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia
  • Nazwa działania: 1.4 Wzór na konkurencję
  • Nazwa projektu: Wprowadzenie na rynek innowacyjnej gamy desek sedesowych w wyniku wdrożenia rekomendacji Strategii wzorniczej w działalności „Sanit-Plast” Filipczak Sp.J.
  • Nazwa beneficjenta: „SANIT-PLAST” Filipczak Spółka Jawna
  • Wartość  projektu: 5 705 400,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 2 999 516,00 zł