Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Wzrost konkurencyjności DRUKARNI AMICUS Klaudiusz Nadolny poprzez wykorzystanie rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku

Wartość projektu

1 635 843,00 PLN

Wartość dofinansowania

205 077,11 EUR

Program operacyjny

Fundusze norweskie

Działanie

Technologie przyjazne środowisku

Opis projektu

Celem projektu jest zastosowanie w drukarni AMICUS hybrydowej technologii druku etykiet „wąskowstęgowych” łączącej w sobie druk cyfrowy tonerowy, flekso UV LED oraz rotacyjny finishing. Dzięki niej zaoferujemy nowy produkt w postaci personalizowanych i wielowariantowych etykiet z roli, w tym etykiet biodegradowalnych wymagających dodatkowego uszlachetniania realizowanego w jednym przebiegu. Produkt ten będzie efektem prac B+R realizowanych przez jednostkę naukowo-badawczą. Zakres projektu obejmuje zakup rolowej maszyny drukującej z przewijarką oraz pomocniczych urządzeń i oprogramowania, a także przeprowadzenie remontu pomieszczenia. Firma korzystnie zmieni też swój bilans energetyczny, zwiększając wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dzięki instalacji paneli fotowoltaicznych. Działanie to przyczyni się do spadku emisji CO2 o 8,14 ton rocznie, a także innych gazów cieplarnianych wytwarzanych w procesie produkcji. Zmniejszenie ilości odpadów (papieru) przy zastosowaniu nowej technologii wyniesie ok. 1,14 tony rocznie.
logo Fundusze Norweskie