Pomiń nawigację

Wzornictwo

Wzrost konkurencyjności firmy dzięki przeprowadzeniu audytu i opracowaniu strategii wzorniczej

Beneficjent

HARDPLAST KAROL WOJSIAT

Wartość projektu

128 658,00 PLN

Wartość dofinansowania

88 910,00 PLN

Program operacyjny

Polska wschodnia

Działanie

Wzór na konkurencję - I etap: Audyt Wzorniczy

Opis projektu

Frma Hardplast Karol Wojsiat to producent stolarki okiennej i drzwiowej i systemów jej towarzyszących. Powstała w 2013 roku a jej dewizą jest indywidualne podejście do klienta. W ramach realizacji projektu został przeprowadzony audyt wzorniczy będący analizą działalności firmy Hardplast pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych. W ramach audytu wykonano takie działania jak analiza w zakresie oferty produktowej, modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej oraz procesów komunikacji, strategii marketingowej i kluczowych trendów branżowych, społecznych i technologicznych. Istotma była także analiza oferty firmy pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego. Projekt zakończył się stworzeniem strategii wzorniczej. Planowane efekty to projektu to:

  1. Wzrost konkurencyjności i przychodów firmy dzięki lepszemu zarządzaniu wzornictwem, identyfikacji nisz rynkowych oraz wprowadzeniu nowych produktów bądź zmian wzorniczych w produktach oferowanych.
  2. Trafne dostosowanie produktów do potrzeb i oczekiwań odbiorców.
  3. Usprawnienie i uspójnienie działań i sposobu komunikacji pod kątem wzorniczym.
  4. Rozwój eksportu i dotarcie do nowych grup odbiorców.
  5. Wzrost umiejętności zarządzania wzornictwem.