Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie do produkcji przyjaznych dla środowiska paneli ogrodzeniowych wytwarzanych z surowców wtórnych.

Beneficjent

P.P.H.U. EXPO-DREW PACAN KAZIMIERZ

Wartość projektu

10 444 659,17 PLN

Wartość dofinansowania

886 749,91 EUR

Program operacyjny

Fundusze norweskie

Działanie

Technologie przyjazne środowisku

Opis projektu

Najprężniej rozwijającą się gałęzią rynku budowlanego jest budownictwo ekologiczne. Ekologiczne materiały budowlane pojawiły się jako odpowiedź na potrzebę stosowania rozwiązań przyjaznych dla środowiska naturalnego i dla użytkujących je ludzi. Projekt obejmował wprowadzenie na rynek wyników własnych prac badawczo-rozwojowych firmy Expo-Drew, tj. innowacyjnych w skali kraju ekologicznych paneli ogrodzeniowych wytwarzanych z surowców odpadowych. Panele wykonane są z desek kompozytowych składających się w 80% z materiałów odpadowych, tj. mączki drzewnej i PCV, pochodzących z naszej produkcji płytek ceramicznych i systemów wystawienniczych. Wypełnienie panelu stanowią elementy wykonane z blachy lub stalowego profilu zamkniętego. Nowe panele przeznaczone są dla inwestorów budowlanych i masowego odbiorcy, przede wszystkim pod kątem konstrukcji ogrodzeń w budownictwie jednorodzinnym.

Wprowadzając nową technologię produkcji, Expo-Drew przyczynił się do wzrostu gospodarki opartej na obiegu zamkniętym – w pierwszym roku po zakończeniu projektu planujemy wykorzystać ok. 73,50 ton odpadów. Nowoczesne urządzenia linii produkcyjnej charakteryzują się niskim zużyciem energii elektrycznej. Dodatkowym elementem prośrodowiskowym projektu jest wysokosprawny zespół kogeneracyjny produkujący energię z gazu. Łącznie uzyskamy obniżenie poboru energii o 0,12 GWh i emisji CO2 o co najmniej 106 ton rocznie.

W ramach projektu zakupione zostały maszyny produkcyjne - laserowe centra obróbkowe, automatyczne regały do składowania surowców i produktów oraz kontenerowy zespół kogeneracyjny. Skorzystaliśmy również z usług doradczych partnera norweskiego, International Development Norway AS (który działa w ramach instytutu badawczego SINTEF). Partner pomógł w  dostosowaniu procesów produkcyjnych Expo-Drew do założeń Przemysłu 4.0 i transformacji cyfrowej, tj. stworzeniu pilotażu inteligentnej fabryki obejmującej maszyny i urządzenia zakupione w ramach projektu.