Pomiń nawigację

Wzornictwo

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa DREWMAX dzięki wdrożeniu rekomendacji Strategii Wzorniczej

Beneficjent

DREWMAX W.M. BIEŃKOWSCY SP.J.

Wartość projektu

5 353 108,83 PLN

Wartość dofinansowania

2 998 740,00 PLN

Program operacyjny

Polska wschodnia

Działanie

Wzór na konkurencję - II etap: Wdrożenie strategii wzorniczej

Opis projektu

Działalność firmy Drewmax to przede wszystkim produkcja mebli kuchennych oraz obsługa stolarzy i studio mebli kuchennych w zakresie dostawy płyt i akcesoriów meblowych. Przedmiotem projektu było wdrożenie rekomendacji zawartych w strategii wzorniczej będącej efektem przeprowadzenia w firmie audytu wzorniczego w ramach etapu I działania1.4. W wyniku wdrożenia strategii wzorniczej w firmie powstała nowa kolekcja mebli kuchennych i wolnostojących w trzech liniach stylistycznych oraz dwóch wariantach cenowych. Ponadto stworzono nową strategię marketingową firmy oraz wdrożono modelowy proces wzorniczy. Zakupiono środki trwałe w postaci okleiniarki wąskich płaszczyzn, pilarki panelowej połączonej z magazynem, automatycznego magazynu płyt oraz oprogramowania do tworzenia i produkcji mebli. W ramach usług doradczych przeprowadzono pełny rebranding marki firmowej Drewmax oraz stworzono nową markę mebli ” Fordomo”.