Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Zakup od Wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii przetwarzania odpadów trudno przetwarzalnych o strukturze wielkogabarytowej i wielomateriałowej

Beneficjent

P.P.H.U. TAMAX Tadeusz Cieślak

Wartość projektu

156 210,00 PLN

Wartość dofinansowania

107 950,00 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Bony na innowacje dla MŚP

Opis projektu

Przedsiębiorstwo TAMAX Sp. z o.o. działa na rynku od 1992 roku. Zajmuje się między innymi odbiorem i transportem odpadów komunalnych, zbieraniem i transportem odpadów przemysłowych oraz odzyskiem surowców wtórnych.

Przedmiotem niniejszego projektu był zakup od Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii dotyczącej przetwarzania trudno przetwarzalnych odpadów wielkogabarytowych i wielomateriałowych. Usługa Wydziału w ramach projektu dotyczyła zarówno opracowania nowej technologii, jak i elementów prowadzących do jej wdrożenia. Prace badawczo-rozwojowe Wydziału nakierowane były między innymi na wypracowanie metod produkcji prowadzących do automatyzacji procesów technologicznych oraz identyfikacji materiałowej.

W wyniku współpracy beneficjenta z Wydziałem Mechanicznym Technologicznym powstała pożądana innowacja produktowa, która umożliwia efektywne przetwarzanie odpadów trudno przetwarzalnych. Dzięki temu Beneficjent wzbogacił swoją ofertę o usługę odzysku odpadów o strukturze wielkogabarytowej i wielomateriałowej. Opracowana technologia umożliwia maksymalizację poziomu odzysku poprzez realizację procesów o charakterze bezodpadowym i jednoczesną optymalizację odzysku materiałowego. Produkty otrzymane w wyniku odzysku, ich postać i czystość spełniają oczekiwania stawiane przez odbiorców końcowych produktów przetworzenia. 

Realizacja niniejszego projektu pozwoliła rozwinąć działalność przedsiębiorstwa o specjalistyczną usługę odpowiadającą na zidentyfikowane potrzeby rynku. Dofinansowana ze środków unijnych inwestycja, przyczyniła się do wzrostu konkurencyjności firmy, a także pozwoliła Spółce TAMAX w dalszej perspektywie kontynuować rozwój swojej działalności.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa działania: 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP
  • Nazwa projektu: Zakup od Wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii przetwarzania odpadów trudno przetwarzalnych o strukturze wielkogabarytowej i wielomateriałowej
  • Nazwa beneficjenta: P.P.H.U. TAMAX Tadeusz Cieślak
  • Wartość projektu: 156 210,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 107 950,00 zł