Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Zakup proinnowacyjnych usług doradczych celem wsparcia procesu wdrożenia innowacji w FAGUM-STOMIL Sp. z o.o.

Beneficjent

FAGUM-STOMIL SP. Z O.O.

Wartość projektu

1 835 898,00 PLN

Wartość dofinansowania

945 320,00 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Opis projektu

FAGUM-STOMIL zajmuje się produkcją wysokiej klasy obuwia specjalistycznego. W ofercie firmy znajdziemy wiele modeli obuwia zawodowego, ochronnego, a także wędkarskiego i myśliwskiego. Wszystkie te produkty powstają w należącym do spółki zmodernizowanym parku maszynowym, wyposażonym w nowoczesne zaplecze techniczne.

Założeniem niniejszego projektu było wprowadzenie do działalności FAGUM-STOMIL zaawansowanych technologii informatycznych oraz automatyk, które usprawnią przede wszystkim procesy produkcyjne przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym firma FAGUM-STOMIL, jako beneficjent dofinansowania PARP wykorzystała wsparcie akredytowanej Instytucji Otoczenia Biznesu w ramach proinnowacyjnych usług doradczych. Specjalistyczne doradztwo dotyczyło głównie wprowadzenia zbioru rozwiązań informatycznych, dostosowanych do specyfiki przedsiębiorstwa. Dzięki ww. wsparciu wdrożono w FAGUM-STOMIL magazynowe systemy informatyczne, w tym system klasy WMS służący do koordynowania prac magazynowych oraz system klasy MES, który umożliwia zbieranie danych wprost ze stanowisk produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Pozyskane informacje są dalej analizowane pod kątem kluczowych wskaźników efektywności procesu produkcji.

Całość usprawnień będących przedmiotem projektu połączono dla maksymalnie skutecznego nadzorowania procesów biznesowych i produkcyjnych przedsiębiorstwa w celu ich ciągłej optymalizacji. W ramach projektu wprowadzono również innowację marketingową w postaci kreatora produktu, który pozwala zaprojektować wyroby dedykowane. Gotowe projekty są automatycznie przekazywane na linię produkcyjną. Dzięki wdrożonej technologii firma z Łukowa jest w stanie sprostać ogromnej liczbie zamówień. Produkty FAGUM-STOMIL sprawnie wysyłane są do punktów sprzedaży w Polsce i za granicą.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa poddziałania: 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP
  • Nazwa projektu: Zakup proinnowacyjnych usług doradczych celem wsparcia procesu wdrożenia innowacji w FAGUM-STOMIL Sp. z o.o.
  • Nazwa beneficjenta: FAGUM-STOMIL SP. Z O.O.
  • Wartość projektu: 1 835 898,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 945 320,00 zł