Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Zakup usługi polegającej na opracowaniu innowacyjnej, efektywnej metody biologicznego przetwarzania biomasy i opadów w atmosferze beztlenowej

Beneficjent

VARITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość projektu

330 588,07 PLN

Wartość dofinansowania

228 455,15 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Bony na innowacje dla MŚP

Opis projektu

Varitex to łódzkie przedsiębiorstwo działające na rynku deweloperskim i budowlanym od ponad 30 lat firma prężnie inwestuje w budownictwo mieszkaniowe i komercyjne. Trendy ostatnich lat ukierunkowały działalność Spółki również na odnawialne źródła energii oraz technologię biorecyklingu. Działania, mające na celu realizację niniejszego projektu, podjęto w związku z prowadzonymi projektami biogazowni Varitex.

Przedmiotem dofinansowania unijnego było opracowanie innowacyjnej, efektywnej metody biologicznego przetwarzania biomasy i odpadów w atmosferze beztlenowej w tym celu firma Varitex zakupiła specjalistyczną usługę badawczą. Prace B+R skupione były na opracowaniu metod pozwalających zwiększyć intensywność produkcji biogazu poprzez wzrost i poprawę metabolizmu mikroorganizmów. Eksperymenty polegały na wprowadzeniu dodatków strukturalnych do fermentowanego materiału składającego się z biomasy, w tym biomasy odpadowej. Dodatki te stanowiły materiał strukturalny, wspierający poprawę warunków życia i wzrost mikroorganizmów fermentacyjnych. Uzyskano dzięki temu większą wydajność i stabilność metabolizmu, którego produktem jest biogaz.

Celem doświadczeń było znalezienie odpowiedniej proporcji pomiędzy substratami a materiałami strukturalnymi, przy której zawartość energii chemicznej w paliwie gazowym i pozostałym pofermencie, jest maksymalna. Szukano również takiej proporcji, przy której w biogazie uzyskuje się najniższą zawartość H2S i NH3.

Opracowana technologia zapewnia wzmożony wzrost i metabolizm mikroorganizmów, przyspiesza intensywność produkcji biogazu, a także skraca czas trwania procesu fermentacji. Rozwiązanie zapewnia również poprawę parametrów energetycznych biogazu oraz pozostałego pofermentu. Dzięki podjętym działaniom i dotacji unijnej Beneficjent rozwinął swoją działalność w dziedzinie odnawialnych źródeł energii i tym samym podniósł swoją pozycję na rynku.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa poddziałania: 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP
  • Nazwa projektu: Zakup usługi polegającej na opracowaniu innowacyjnej, efektywnej metody biologicznego przetwarzania biomasy i opadów w atmosferze beztlenowej
  • Nazwa beneficjenta: VARITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
  • Wartość projektu: 330 588,07 zł
  • Wartość dofinansowania: 228 455,15 zł