Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Zastosowanie wysokoaktywnych spoiw do stabilizacji gruntu w robotach ziemnych świadczonych przez Spółkę

Beneficjent

Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej „PIS” sp. z o.o. sp. kom.

Wartość projektu

4 601 430,00 PLN

Wartość dofinansowania

259 307,52 EUR

Program operacyjny

Fundusze norweskie

Działanie

Technologie przyjazne środowisku

Opis projektu

PIS specjalizuje się w wykonywaniu instalacji wodno-kanalizacyjnych i gazowych, oczyszczalni, przepompowni i ujęć wodnych dla centrów logistycznych. Wykonywanie robót dla czołowych firm budowlanych wiąże się z koniecznością spełnienia coraz wyższych parametrów geotechnicznych: wytrzymałości, nośności i zagęszczenia gruntu. Dzięki projektowi wdrożyliśmy innowacyjne rozwiązania w zakresie zagęszczania gruntów z zastosowaniem nowych wysokoaktywnych spoiw. Pozwalają one na utrzymanie dobrych parametrów nośności i zagęszczania gruntu z wykopów liniowych, nawet na mało stabilnych gruntach, na których są realizowane inwestycje, oraz na zagospodarowanie odpadu z procesu spalania w przemyśle energetycznym, jakimi są popioły lotne.  Ponadto, metoda ta zmniejsza konieczność wywozu i zagospodarowania gruntów niezagęszczalnych z wykopów oraz przywozu piasku niezbędnego do zagęszczenia gruntu.

Aby zrealizować cel projektu zakupiliśmy 10 nowoczesnych maszyn: koparkę gąsiennicową, walec wibracyjny 12,5 tony, walec wibracyjny 7 ton, 4 walce wibracyjne kołkowe po 1,5-1,6 tony; 2 zagęszczarki do gruntu po 0,5 tony i wozidło.

Realizacja projektu przyczyniła się do zmniejszenia energochłonności prowadzonych robót i ograniczenia emisji CO2 o 25 ton rocznie dzięki mniejszej emisji spalin przez nowe maszyny budowlane, oraz zagospodarowania wytwarzanych odpadów (popiołów i ziemi odpadowej) dzięki wykorzystaniu popiołów lotnych do zagęszczania gruntu w ilości 1 050 ton rocznie. Czas wykonywania przez PIS robót liniowych został skrócony o 35%. Zwiększenie zdolności produkcyjnych pozwoliło spółce na równoległe wykonywanie wielu nowych zleceń. Inwestorzy, wybierając nas do wykonywania robót ziemnych, uzyskują obecnie szybszą, tańszą i dobrą jakościowo realizację zlecenia, niezależnie od parametrów geotechnicznych gruntów, na których jest ono realizowane.