Pomiń nawigację

Temat

PARP podpisała porozumienie z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

Praca, edukacja, zdrowie oraz dostępność – to główne obszary FERS, następcy Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Jest instrumentem realizacji celu 4 „Europa o silniejszym wymiarze społecznym”. Polska...

9 stycznia 2023

Nabór na ekspertów w perspektywie 2021-2027

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) otwiera nabór ekspertów w ramach programów Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) i Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW). Chętni mog...

8 grudnia 2022

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

O programie Praca, edukacja, zdrowie oraz dostępność - to główne obszary FERS, następcy PO WER. W programie przewidywane jest zaangażowanie PARP we wdrażanie szkoleniowo-doradczych instrumentów wsparcia. Po...

7 września 2022

Wiedza

Artykuł

Zapraszamy przedsiębiorców na dyżur eksperta w Białymstoku

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców na dyżur eksperta w Białymstoku. 27 marca w godzinach od ...

Zobacz cały artykuł