Pomiń nawigację
Global Entrepreneurship Monitor (GEM)

Global Entrepreneurship Monitor (GEM)

GEM jest największym międzynarodowym projektem badawczym w obszarze przedsiębiorczości. Obecnie obejmuje ponad 50 krajów świata. Jego głównym celem jest porównanie szerokiego spektrum przejawów przedsiębiorczości, a także mierzenie różnic w aktywności przedsiębiorczej pomiędzy krajami, identyfikowanie czynników determinujących poziom aktywności przedsiębiorczej, wskazywanie rozwiązań systemowych podnoszących poziom aktywności przedsiębiorczej.

GEM opiera się na jednolitej metodologii pozyskiwania danych w każdym kraju (zakłada przeprowadzenie badania ilościowego na minimalnej próbie 2000 dorosłych mieszkańców danego kraju oraz min. 36 indywidualnych wywiadów z ekspertami w dziedzinie przedsiębiorczości). Proces zbierania danych jest ściśle kontrolowany przez osoby odpowiedzialne za jakość danych w ramach GEM.
Raport GEM Global Report, obejmujący wszystkie kraje uczestniczące w projekcie, ukazuje się na początku roku. Reprezentacje każdego z krajów uczestniczących w projekcie przygotowują raporty krajowe. Wszystkie raporty dostępne są na stronie http://www.gemconsortium.org/.

GEM został utworzony w roku 1997 z inicjatywy Babson College z Bostonu oraz London Business School. W Polsce przedsięwzięcie realizowane jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach od 2011 roku. Rokrocznie PARP wydaje raport prezentujący obraz przedsiębiorczości w Polsce na tle innych krajów świata Raport z badań GEM Polska.

Projekt jest finansowany ze środków budżetu państwa.

Raporty przygotowane w Polsce:

 Raporty zbiorcze nt. wszystkich krajów biorących udział w GEM:

  • GEM 2016/2017 Women's Report (EN)
  • Europe's Hidden Entrepreneurs. World Economic Forum, December 2016 (PL informacja, EN)
  • Global Entrepreneurship Monitor. 2015 Global Report (PL informacja, EN)
  • Global Entrepreneurship Monitor. 2014 Global Report (PL informacja, EN)
  • Global Entrepreneurship Monitor. 2013 Global Report (PL informacja, EN)
  • Global Entrepreneurship Monitor. 2012 Global Report (EN)
  • Global Entrepreneurship Monitor. 2011 Global Report (EN)
  • Wcześniejsze raporty (bez udziału Polski) dostępne na stronie projektu - (EN)