Pomiń nawigację

Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw i ich otoczenia

Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw

Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw to wieloletnie cykliczne badanie, zaplanowane do realizacji w latach 2017-2023, prowadzone w cyklu rocznym. Dzięki temu podejściu obserwujemy zmiany stanu innowacyjności przedsiębiorstw (w tym mikrofirm) oraz czynników determinujących jej rozwój. Unikalnym elementem badania jest pomiar poziomu dojrzałości innowacyjnej polskich przedsiębiorstw za pomocą syntetycznego Wskaźnika Dojrzałości Innowacyjnej (WDI).

Badanie jest elementem działań związanych z prowadzeniem monitoringu Narodowego Systemu Innowacji (NSI) w ramach projektu pozakonkursowego Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – inno_LAB (poddziałanie 2.4.1 POIR), realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Monitoring trendów krajowych i światowych w innowacyjności

Raport Monitoring trendów krajowych i światowych w innowacyjności, stanowiący element działań związanych z Monitoringiem Narodowych Systemów Innowacji (NSI) prowadzonym w ramach projektu inno_LAB, jest publikowany przez PARP dwa razy w roku. Jego celem jest systematyczne wyszukiwanie i analizowanie zjawisk technologicznych, społecznych, politycznych czy gospodarczych, które wpływają na rozwój innowacyjnych rozwiązań, wzrost przedsiębiorstw, a także poprawę jakości życia społeczeństw. W szczególności monitorowane są kraje, których NSI są uznawane za wysokorozwinięte, a funkcjonujące tam rozwiązania mogą stanowić inspirację dla działań w Polsce.