Pomiń nawigację
Panel Polskich Przedsiębiorców

Panel Polskich Przedsiębiorców

O panelu

Panel Polskich Przedsiębiorstw to pierwszy tego typu projekt badawczy realizowany w Polsce. Prowadzone w jego ramach badania pozwalają śledzić najważniejsze zjawiska zachodzące w Polskiej gospodarce. Pozwala również przyglądać się problemom, na jakie napotykają menadżerowie polskich firm.

Ostatnie dwie edycje badań dotyczyły problematyki wpływu COVID na polskie przedsiębiorstwa. Wcześniej tematyka badań dotyczyła m.in. zatorów płatniczych w przedsiębiorstwach, mechanizmu podzielonej płatności (Split Payment) czy składania Jednolitego Pliku Kontrolnego VAT przez przedsiębiorców.

W ramach Panelu regularnie są prowadzone badania na temat koniunktury w polskich przedsiębiorstwach. Wyniki tych badań są prezentowane w Raportach o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Dla kogo?

Do uczestnictwa w Panelu Polskich Przedsiębiorstw zapraszamy przedstawicieli firm działających w Polsce bez względu na wielkość przedsiębiorstwa, reprezentowaną branżę, region kraju w którym działa, a w szczególności:

  • Właścicieli firm,
  • Prezesów firm,
  • Dyrektorów Zarządzających,
  • Kierowników.

Osoby, które mają pełen ogląd sytuacji firmy oraz jej otoczenia biznesowego.

Dla kogo?

Dlaczego warto?

Dlaczego warto?

Państwa głos wyrażony w kolejnych edycjach badań jest brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji gospodarczych, tworzeniu nowych programów wsparcia oraz zmianie obowiązujących regulacji prawnych. Ponadto, za udział w danej edycji badania PARP przewiduje możliwość przesłania gratyfikatora wskazanego przez Panelistę. Gratyfikatorem może być książka o tematyce biznesowej, audiobook itp. Aktualna lista dostępnych gratyfiktorów będzie znajdować się każdorazowo na ostatnich ekranach danej edycji badania.

Najczęściej zadawane pytania przez uczestników Panelu Polskich Przedsiębiorstw

Co to jest Panel Polskich Przedsiębiorstw?

Panel Polskich Przedsiębiorstw jest projektem badawczym, mającym na celu badanie opinii przedsiębiorców działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Kim jest organizator Panelu?

Instytucją odpowiedzialną za realizację Panelu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  (PARP) z siedzibą przy ulicy Pańskiej 81/83 w Warszawie, 00-834. PARP jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, powstałą na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku Dz. U. z 2019 r. poz. 310).

Kto może uczestniczyć w Panelu?

W Panelu mogą wziąć udział firmy, które wypełniły ankietę rekrutacyjną, zgodziły się uczestniczyć w cyklu badań poświęconych diagnozie polskiego biznesu oraz zostały zakwalifikowane do Panelu.

Czy udział w Panelu jest bezpłatny? 

Tak, udział w Panelu jest bezpłatny. 

Czy udział w badaniu jest obowiązkowy?

Udział w Panelu nie jest obowiązkowy dla firmy. Panelista (osoba reprezentująca firmę) każdorazowo decyduje, czy weźmie udział w danej edycji badania, do której dostał zaproszenie. Odmowa udziału w danej edycji badania nie jest jednoznaczna z rezygnacją z udziału w Panelu, niemniej czterokrotna odmowa w kolejnych edycjach badania jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w Panelu. Panelista może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Panelu.

W jaki sposób wypełnia się kwestionariusz?

Wypełnianie kwestionariusza jest bardzo łatwe. Trzeba wejść na stronę internetową kwestionariusza, którego adres internetowy został przesłany przez PARP drogą elektronczną, a następnie postępować zgodnie z pojawiającymi się na monitorze instrukcjami.

Czy mogę przerwać wypełnianie kwestionariusza?

Tak, w każdej chwili można przerwać wypełnianie kwestionariusza, a po ponownym wejściu na stronę poprzez otrzymany indywidualny link, rozpocząć jego wypełnianie w miejscu, gdzie zostało ono przerwane.

Czy dane mojej firmy są bezpieczne?

PARP gwarantuje, że wszystkie dane oraz opinie przekazywane przez Panelistów będą poufne. Dane i opinie przekazane przez Panelistów będą przetwarzane wyłącznie w formie zbiorczych zestawień statystycznych, w sposób uniemożliwiający identyfikację pojedynczych podmiotów i osób.

Czy muszę brać udział w każdym badaniu?

Nie, Panelista (osoba reprezentująca firmę) każdorazowo decyduje, czy weźmie udział w danej edycji badania, do której dostał zaproszenie. Odmowa udziału w danej edycji badania nie jest jednoznaczna z rezygnacją z udziału w Panelu, niemniej czterokrotna odmowa w kolejnych edycjach badania jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w Panelu.

Czy można się wycofać z udziału w Panelu?

Panelista może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Panelu. Rezygnacja z udziału w Panelu następuje poprzez wysłanie pocztą elektroniczną zgłoszenia „o rezygnacji z udziału w projekcie badawczym Panel Polskich Przedsiębiorstw” wraz z podaniem nazwiska Panelisty oraz nazwy podmiotu gospodarczego, którego Panelista jest reprezentantem. Zgłoszenie powinno zostać wysłane na adres: panel_przedsiebiorstw@parp.gov.pl

Czy kwestionariusze będą czasochłonne?

Nie, przeciętnie wypełnianie kwestionariusza nie powinno zająć więcej niż 20 minut. Długość kwestionariusza zależy od tematu danej edycji badania.

Czy będę otrzymywał jakieś materiały reklamowe?

Nie, PARP jest agencją rządową i nie rozsyłamy reklam ani nie przekazujemy danych Uczestników Panelu innym podmiotom. 

Co będę otrzymywał za wypełnienie kwestionariusza?

Za udział w danej edycji badania PARP przewiduje możliwość przesłania gratyfikatora wskazanego przez Panelistę (książka o tematyce biznesowej, audiobook itp.). Lista dostępnych gratyfiktorów będzie znajdować się każdorazowo na ostatnich ekranach danej edycji badania.

Czy istnieje możliwość zmiany reprezentanta firmy np. w przypadku zmiany stanowiska, nieobecności?

Tak, istnieje taka możliwość. Zmianę danych kontaktowych Uczestnika Panelu należy zgłosić podając dane kontaktowe nowego Uczestnika oraz nazwę podmiotu gospodarczego, którego Panelista jest reprezentantem. Zgłoszenie powinno zostać wysłane na adres: panel_przedsiebiorstw@parp.gov.pl

Czy istnieje możliwość zmiany danych kontaktowych firmy?

Tak, istnieje taka możliwość. Zmianę danych kontaktowych firmy należy zgłosić podając nazwę podmiotu i nowe dane kontaktowe. Zgłoszenie powinno zostać wysłane na adres: panel_przedsiebiorstw@parp.gov.pl

Zespół

Jacek Łapiński

Koordynator Projektu – jacek_lapinski@parp.gov.pl – tel. +22 432 88 61

Anna Tarnawa

Kierownik Sekcji – anna_tarnawa@parp.gov.pl – tel. +22 432 83 67

Zespół

Regulamin Panelu Polskich Przedsiębiorstw