Pomiń nawigację

Raport o stanie sektora MSP w Polsce

Raport o stanie sektora MSP w Polsce, wydawany niemal co roku od 1997 r. (pierwsze cztery edycje pod szyldem Polskiej Fundacji Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw), prezentuje stan i kondycję mikro, małych, średnich oraz dużych firm oraz stanowi dobre źródło danych statystycznych o tym sektorze w Polsce. Zawiera także wyniki cyklicznego badania PARP nt. oceny koniunktury  otoczenia biznesu realizowanego na Panelu Polskich Przedsiębiorstw.

Premiera najbliższego Raportu wkrótce, przeczytaj więcej w artykule "PARP dostępna dla przedsiębiorców z zachodniej Polski".

Podstawowe dane nt. sektora MSP

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce w 2018 r.

Raport

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce w 2018 r.

Zobacz