Pomiń nawigację

Startupy w Polsce

Badanie Startupy w Polsce jest prowadzone w cyklu rocznym od 2017 r. Przyjęte założenia metodologiczne opierają się na identyfikacji osób we wczesnym stadium rozwoju swojej działalności biznesowej wśród populacji osób dorosłych. Raport Startupy w Polsce przedstawia dane na temat osób, które zakładają i prowadzą startupy, ich motywacji do podejmowania takiej działalności oraz barier, na jakie napotykają. Można w nim też znaleźć informacje na tego na jakim etapie rozwoju są startupy w Polsce, jak wygląda ich konkurencyjność, innowacyjność, współpraca oraz z jakich środków finansują swoją działalność. Raport zawiera także wyniki eksperckiej oceny warunków powstawania i rozwoju startupów w Polsce.

Od 2000 roku opracowanie na temat startupów w Polsce jest w rozdziale 4 raportu Global Entrepreneurship Monitor (GEM).