Pomiń nawigację

Komunikaty

08.02.2024

Informacja o projektach zakwalifikowanych do etapu negocjacji w konkursie „Wsparcie firm w okresowych trudnościach” - FERS.01.03-IP.09-007/23

Informujemy, że zakończyliśmy III etap oceny merytorycznej w konkursie.

Zgodnie z art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079) w sekcji Wyniki i archiwum publikujemy listę wniosków skierowanych do etapu negocjacji.

Zgodnie z Regulaminem wyboru projektów negocjacje będą prowadzone do wyczerpania kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w naborze – poczynając od projektu, który uzyskał najlepszą ocenę.

Wnioskodawca, którego projekt uzyskał ocenę negatywną na III etapie oceny merytorycznej, zostanie poinformowany o tym pisemnie.