Pomiń nawigację

Infrastruktura

Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK9 w Rudnej Małej

Beneficjent

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

Wartość projektu

75 572 881,68 PLN

Wartość dofinansowania

62 303 851,15 PLN

Program operacyjny

Polska wschodnia

Działanie

Infrastruktura drogowa (POPW)

Infrastruktura drogowa

Opis projektu

W ramach projektu wybudowano odcinek DK o dł. 1,72 km łączący drogę ekspresową S19 (od węzła Jasionka) z byłą DK19 (aktualnie DW 878). W tym etapie wybudowano także most nad potokiem Świerkowiec oraz rondo SR-2 i rozbudowano odcinki dowiązania na byłej DK19.

W kolejnym, drugim etapie rozbudowano drogę o odcinek o dł. 0,92 km od włączenia do ronda SR-2 w kierunku północnym do połączenia z drogą nr 869 biegnącą na zachód. Powstało również rondo. Na koniec rozbudowano DW869 do DK9 o drugą jezdnię oraz utworzono m.in. 4 skrzyżowania (3 typu rondo), chodniki oraz ścieżki rowerowe. W ramach tego etapu powstał odcinek o łącznej długości 5,16 km. Droga nr 869 biegnie przez tereny gminy Głogów Małopolski i Trzebownisko, wchodzące w skład Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF), łączy DK9 z S19 w węźle Jesionka, a w konsekwencji z autostradą A4. Nazywana jest potocznie „drogą lotniskową”, ponieważ usprawnia dojazd do Portu Lotniczego, ale nie tylko. To dogodny dojazd również do Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego i AEROPOLIS Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Celem projektu było m.in. zwiększenie dostępności i poprawa powiązań komunikacyjnych na terenie MOF, wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu, lepsze skomunikowanie obszaru funkcjonalnego stolicy woj. podkarpackiego z siecią dróg krajowych a także stworzenie nowego bezpośredniego połączenia z siecią TEN-T (połączenie między DK9, DW869 i S19).

Realizacja przyczyniła się do rozwoju całego regionu. Niesie korzyści m.in. mieszkańcom obszaru, przedsiębiorcom, osobom pracującym w strefach ekonomicznych, gościom targowym oraz podróżującym korzystającym z połączeń lotniczych. Region stał się jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc pod inwestycje w południowo-wschodniej Polsce.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia
  • Nazwa działania: 2.2 Infrastruktura drogowa
  • Nazwa projektu: Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK9 w Rudnej Małej
  • Nazwa beneficjenta: WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
  • Wartość projektu: 75 572 881,68 zł
  • Wartość dofinansowania: 62 303 851,15 zł