Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Ekologiczna modernizacja procesu produkcji

Partner biznesowy

Avitron Norge AS

Wartość projektu

3 963 245,00 PLN

Wartość dofinansowania

307 567,32 EUR

Program operacyjny

Fundusze norweskie

Działanie

Technologie przyjazne środowisku

Opis projektu

Elkat produkuje szyny łączeniowe przeznaczone do jednofazowych aparatów modułowych niskiego napięcia wykorzystywanych jako element urządzeń i instalacji elektrycznych, przeznaczone głównie dla firm produkujących osprzęt elektroinstalacyjny i zabezpieczeniami urządzeń i instalacji elektrycznych. Celem projektu jest wprowadzenie modernizacji w procesie produkcyjnym przy zastosowaniu rozwiązań sprzyjających środowisku. W ramach projektu wdrożona zostanie autorska technologia wytłaczania PVC: zlecone zostaną badania prowadzące do wytworzenia receptury uszlachetnionej mieszanki PVC i opracowany zostanie nowy ciąg produkcyjny, tj. linia do wytłaczania tworzywa PVC z regranulatu. Norweski partner projektu, Avitron Norway Limited Company, odpowiadać będzie za dostawę i instalację pompy ciepła, systemu paneli fotowoltaicznych oraz stacji ładowania pojazdów EV. Dzięki realizacji projektu ograniczymy emisję szkodliwych substancji wpływających negatywnie na środowisko (redukcja o 14,06 ton emisji CO2) i ponownie wykorzystamy odpad produkcyjny (10 ton odpadu wykorzystane w 2023 r.). Ponadto zastosujemy odzysk energii cieplnej z maszyn do produkcji tworzyw sztucznych umieszczonych w nowej hali, co pozwoli na wykorzystanie nadwyżki energii do ogrzewania. Odzysk energii pochodził będzie także z urządzeń towarzyszących produkcji, takich jak kompresor, chłodziarka wody lodowej, suszarka tworzyw.
logo Fundusze Norweskie