Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Wdrożenie ekologicznej technologii produkcji drewna Black Oak Technology

Beneficjent

Tomaszuk Daniel Pol-Kres Edwood

Wartość projektu

5 043 000,00 PLN

Wartość dofinansowania

2 460 000,00 PLN

Program operacyjny

Polska wschodnia

Działanie

Wdrażanie innowacji przez MŚP

Opis projektu

Beneficjent wdrożył ekologiczną technologię produkcji drewna Black Oak Technology. Technologia jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie ciemnym drewnem. 

Dzięki niej za pomocą wodnych roztworów żelaza, możliwe jest przebarwienie, np. drewna dębowego na kolory ciemne, zbliżone odcieniem do występującego w niezwykle ograniczonych ilościach dębu czarnego (potocznie zwanego bagiennym lub wykopaliskowym). Zastosowanie wodnych roztworów jonów żelaza, zastępuje znaną technologię wędzenia drewna za pomocą toksycznego amoniaku, tzw. smoked oak. Umożliwia to produkcję pozbawioną toksycznych odpadów. Pożądany na rynku kolor udało się uzyskać z użyciem jedynie naturalnych metod: wody, ciśnienia, temperatury i cieczy, które nie są szkodliwe dla drewna.

W specjalnych autoklawach ciecz wciskana jest w kawałki drewna pod ciśnieniem. Dzięki temu drewno przebarwiane jest w całej grubości, a nie jedynie powierzchniowo. To pozwala zachować kolor nawet przy skomplikowanej obróbce, np. wycinaniu elementów. Ciemny dąb już zdobył zainteresowanie ze strony kontrahentów firmy, wśród których są m.in. producenci kuchni, dystrybutorzy materiałów z drewna, producenci podłóg. Nowa technologia procesu produkcji drewna jest innowacyjna w skali świata. Wpisuje się w światowy trend budownictwa ekologicznego i ma ścisły związek z promocją zielonej i zrównoważonej gospodarki. 

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia
  • Nazwa poddziałania: 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP
  • Nazwa projektu: Wdrożenie ekologicznej technologii produkcji drewna Black Oak Technology
  • Nazwa beneficjenta: Tomaszuk Daniel Pol-Kres Edwood
  • Wartość projektu: 5 043 000,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 2 460 000,00 zł