Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Innowacyjne energooszczędne okno jako efekt wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych

Beneficjent

PPU Plastimet Sp. z o.o.

Wartość projektu

17 216 187,00 PLN

Wartość dofinansowania

6 998 450,00 PLN

Program operacyjny

Polska wschodnia

Działanie

Wdrażanie innowacji przez MŚP

Opis projektu

W ramach projektu wdrożono innowacyjne, energooszczędne okno.

Modułowa konstrukcja profili okiennych PVC, na bazie których powstają okna PLASTIMET CLICK-ON™, daje konsumentom dużo większą swobodę. Mogą oni wybrać tańszy wariant produktu, a kiedy zajdzie taka potrzeba, w prosty sposób doposażyć go o autorski moduł uszczelnienia środkowego. Odbywa się to bez ingerencji w jego konstrukcję, dzięki czemu zachowana zostaje gwarancja producenta.

Zastosowane rozwiązania, dające możliwość uzyskania wysokich parametrów technicznych stolarki, przekładają się na odczuwalny zysk materialny i ekologiczny.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia
  • Nazwa poddziałania: 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP
  • Nazwa projektu: Innowacyjne energooszczędne okno jako efekt wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych
  • Nazwa Beneficjenta: PPU Plastimet Sp. z o.o.
  • Wartość projektu: 17 216 187,00 PLN
  • Wartość dofinansowania: 6 998 450,00 PLN