Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Wdrożenie projektu prac B+R poprzez uruchomienie produkcji gokarta z napędem elektrycznym i wymiennym systemem zasilania

Beneficjent

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdrożeniowe „Nabor” Grażyna Naborczyk

Wartość projektu

3 955 000,00 PLN

Wartość dofinansowania

2 373 000,00 PLN

Program operacyjny

Polska wschodnia

Działanie

Wdrażanie innowacji przez MŚP

Opis projektu

W ramach projektu wdrożono innowacyjną konstrukcję gokarta elektrycznego z wymiennym systemem zasilania.

W innowacji produktowej zastosowano niedostępne na rynku europejskim rozwiązania takie jak:

 • możliwość szybkiej wymiany baterii bez konieczności odstawienia gokarta do ładowania;
 • hamowanie regeneracyjne, pozwalające na odzyskiwanie energii traconej podczas hamowania;
 • bezprzewodowa zdalna integracja w ustawieniu sterownika, umożliwiająca przełączenie w tryb bezpiecznej jazdy;
 • nowy uchwyt zwrotnicy, pozwalający na zmianę kątów nachylenia, bez konieczności wykorzystywania urządzeń kontrolnych na stanowisku diagnostycznym;
 • niwelowanie korekt karoserii po deformacji ramy.

Zastosowanie silnika elektrycznego ogranicza emisję spalin, hałasu, a tym samym nie wpływa negatywnie na środowisko. Wprowadzenie nowego produktu wpłynęło na postrzeganie przedsiębiorstwa jako innowacyjnej firmy, oferującej najlepsze i najnowocześniejsze rozwiązania przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

 • Nazwa Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia
 • Nazwa poddziałania: 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP
 • Nazwa projektu: Wdrożenie projektu prac B+R poprzez uruchomienie produkcji gokarta z napędem elektrycznym i wymiennym systemem zasilania
 • Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdrożeniowe „Nabor” Grażyna Naborczyk
 • Wartość projektu: 3 955 000,00 zł
 • Wartość dofinansowania: 2 373 000,00 zł